Sun10172021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Džemati Gradski džemati Čaršijska džamija Predaja o vakifima Čaršijske i Tekijske džamije

Predaja o vakifima Čaršijske i Tekijske džamije

JOŠ NEKOLIKO PODATAKA O VAKIFIMA TEKIJSKE I ČARŠIJSKE DŽAMIJE 

Na osnovu memoara Mehmedi – Faika Alagića iz Konjica pod naslovom “Povijest jedne porodice”1] nalazimo još nekoliko podataka o vakifima dvije konjičke džamije. Budući da je graša njegovih memoara dosta zanimljiva donosimo jedan manji dio iz njih zadržavajući donekle jezički oblik u kom su pisani: “...Najprvi je bio Salih koji jest došao sa sultan Mehmedom kada je zaposjedao Bosnu iza hidžretske 867.g. (1463) te se naselio u konjičkom kotaru u selu Bijeloj gdje imao lijep posjed i gdje sebi kulu načinio...Salih je iza sebe ostavio sina Abdulaha koji je živio u Bijeloj i umro 962.g. (po hidžri) te je ostavio dva sina. Jednom je bilo ime Mehmed a drugome Junuz. 

Mehmed je stupio u službu carsku 985.g.... Kad je odslužio, povratio se kući 1010.g. i jednu džamiju načinio pod kuršumom (olovom) i kod iste džamije jednu medresu i tekiju. Da se sve izdržava ostavio je gotova novca 700.000 akča i od tih novaca podjelio je polovicu za uzdržavanje u džamiji imama, hatiba, vaščiju, mujezina i u tekiji šejhu i njegovim muridima (učenicima) ...a drugu polovicu novca je ostavio da se ukoliko bi se džamija ubuduće obarala ili rušila ponovo može obnoviti...I jest pokraj iste džamije sebi namjestio kulu u kojoj je stanovao te se ista danas nalazi u rukama Mula Osmana Alagića. I jest u istu džamiju dobavio imama iz Carigrada Ali efendiju te mu dao svoju robinju te ga oženio i na selu Džepima pet-šest kuća kmeta dao i otalen je porodica Džumhurova u konjicu od gori rečenog Ali efendije. 

Isti Mehmed Čauš, kad je započeo džamiju graditi, najprvo je načinio prema džamiji jednu kuću za mutvaka, tj. za kuhinje, danas zvanu Skenderovu kuću. I u onom vremenu nije bilo kuća do stare ćuprije nego je varoš bila na Pomolu i Vardi blizu grada, te se je odatle proširila varoš uz Neretvu. 

Kako je Mehmed Čauš načinio džamiju tako je isto načinio džamiju i njegov brat Junuz Čauš u čaršiji prema staroj ćupriji. Od istog Junuz Čauša nije ostalo porodice ... I jest Mehmed Čauš umro u 1033.g. iza hidžreta i ukopan je pred svojom džamijom. Ostavio je sina Aliju kojeg jest za svoga života oženio iz Skoplja tj. iz Gornjeg Vakufa i to sasvim bogatom curom... Isti Alija veoma je junak bio i za očeva života po vojskama se nalazio. Kako je od junaka bio te imao glas, otalen se mi (tj. Alagići) zovemo danas od njega Alagići. I jest Alija umro 1058.g. i ostavio iza sebe dva sina: Ibrahima i Džafera i jednu kćer. 

I koliko sam uvidio za Mehmeda i Junuz Čauša i to pronašao u “Naima Tarihu”, tj. u povijesti turskoj kada je bila bitka sa sultan Mehmedom trećim u mašarskoj zemlji na Muhaču, u istoj istoriji se kaže da je bio kod njega Mehmed i Junuz Čauš Bošnjaci 1005Š2].g. te se otalen i svjedoči da su oni veliki novac zadobili i džamije pogradili.

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner