Hutbe

Hutba: Odabrani dani mjeseca Zu-l-hidže i postupanje sa kurbanskim kožama

Hutba: Odabrani dani mjeseca Zu-l-hidže i postupanje sa kurbanskim kožama (AUDIO)

Sa akšamom u utorak nastupio je mjesec Zu-l-hidže hidžretske 1438. godine. O posebnosti prvih deset dana tog mjeseca u hutbi je kazivao Hfz Salih ef. Halilović tokom džuma-namaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu. Hfz Salih ef. Halilović u hutbi je pozvao vjernike da pojačaju ibadete i dobra djela u ovim odabranim danima, da poste tokom tih dana jer je tako praktikovao Poslanik Muhammed a.s. Postio je prvih devet dana zu-l-hidžeta. Deseti dan je ujedno i prvo dan Kurban-bajrama i njega je zabranjeno postiti.

U nastavku hutbe Hafiz Halilović je prenio uputstvo koje je objavila Uprava za ekonomske i finansijske poslove Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Uputstvo sadrži preporuke za ispravno postupanje sa kurbanskim kožama koje nije dozvoljeno prodavati. Kože je dozvoljeno zadržati ili ustupiti Islamskoj zajednici.

U vrlo detaljnom uputstvu se skreće pažnju da se s kožama treba pažljivo postupati, čuvajući ih od oštećenja, precizno opisujući postupak. Naglašava se da je potrebno kože temeljito nasoliti, što prije ih transportovati do sabirnog mjesta pri čemu ne treba koristiti najlonske vreće za pakovanje.

Uputstvo o postupanju s kurbanskim kožama

Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Nema Allahu dražeg djela kojeg čovjek može učiniti na dan bajrama od puštanja krvi kurbana. Zaklana životinja će na sudnjem danu doći sa svojim rogovima, papcima i runom (dlakom). Kurbanska krv stigne do Allaha (bude primljena kod Allaha) prije nego što padne na zemlju. Zato se i vi radujte kurbanu." (Ibn Madže i Tirmizi).

Kurbanska koža je, dakle, dio kurbana pa obzirom da je klanje kurbana ibadet, za njegovu ispravnost propisani su i uvjeti, te ćemo se ovdje fokusirati na ispravno postupanje sa kurbanskom kožom, kao dijelom kurbana.

Kazao je Allahov Poslanik a.s.: "Ko proda kurbansku kožu, njegov kurban je ništavan, nema ništa od kurbana." (Hakim)

Islamska zajednica već tradicionalno organizuje prikupljanje kurbanskih koža, a obzirom da će nekoliko narednih godina vrijeme bajrama biti u ljetnom dobu, u uslovima velike vrućine, ukazana je potreba za pravljenjem uputstva o postupanju sa kožama za sve one koji imaju namjeru da kožu doniraju islamskoj zajednici ali i za one koji kožu namjeravaju zadržati, a u svrhu očuvanja i ispravnog postupanja sa svakim dijelom kurbana.

Prilikom klanja kurbana, mora se:

  1. Pažljivo guliti kurban, praveći što manje rupa i oštećenja,
  2. Koža se prilikom guljenja može razrezati duž stomaka, mada se češće zguli bez razrezivanja,
  3. Ako je koža zguljena bez razrezivanja, ostaviti je izvraćenu sa mesnom stranom vani a dlakom unutra,
  4. Odrezati glavu i noge,
  5. Na mesnu stranu kože utrljati 2-3 kg soli ako je riječ o sitnoj koži (ovca npr), a 10 kg ako je riječ o krupnoj koži (krava npr),
  6. Ne stavljati kožu u najlonske vreće,
  7. Kožu što prije transportovati do sabirnog mjesta

Na ovaj način koža će biti očuvana i iskorištena te neće završiti na nekoj od deponija otpada.

Na kraju:
“O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše imetak svoj da bi se ljudima pokazali, a ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet; oni su slični litici sa oskudnom zemljom kada se na nju sruči pljusak, pa je ogoli.” El-Bekare, 264.

Radio BIR

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн