Sun10172021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Numan ef. Ćosić Hutba: Čuvajte džemat

Hutba: Čuvajte džemat

ČUVAJTE DŽEMAT

Poštovane džematlije!
Po svojoj prirodi čovjek je društveno biće ili, bolje rečeno, Stvoritelj ga je stvorio u takvoj prirodi da se oslanja i veže za drugog čovjeka. On ne može živjeti sam, to nije u skladu sa njegovim bićem. Najveća kazna za čovjeka je da bude izolovan i odvojen od drugih ljudi. Najnormalnije je da čovjek živi u porodici, u rodu, u narodu, u državi i društvenoj zajednici, a kad govorimo o muslimanima-u džematu kao široj (ili užoj) zajednici. U takvoj zajednici svi su ovisni o drugima, siromašni o bogatima a i bogati o onim drugima; oni koji proizvode svoje proizvode prodaju drugima...Svi se vežu za sve.
Uzvišeni Allah svt od nas traži da se držimo Njegove upute svi zajedno i da se ne cijepamo; On kaže u 103.ajetu sure Alu Imran: vatesimu bi hablillahi džemian ve la teferreku,što u prevodu znači:“Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!“Prenosi se od Omera da je Božiji poslanik rekao:“Čvrsto se držite džemata,a čuvajte se razilaženja.Šejtan je sa pojedincom,a od dvojice je dalje.Ko želi džennet neka se drži džemata.A onaj koga raduje njegovo dobro djelo,a žalosti njegovo loše djelo-pa on je mumin.“
Selman El Farisi priča da je Poslanik a.s. rekao:“Berićat je u troje:u džematu,u seridu (vrsta jela),i u sehuru.“
U drugom hadisu Poslanik kaže:“U džematu je Allahov rahmet,a u raskolu je kazna.“

Koliko islam insistira na džematu, jedinstvu, zajedništvu, povjerenju, uvažavanju, slozi, dogovaranju, saradnji, solidarnosti, prijateljstvu, upoznavanju i približavanju među muslimanima govori činjenica da se neki obredi kao džuma, dženaza i bajram namaz ne mogu obaviti pojedinačno već samo zajednički u džematu.
Kroz džemat se prožimaju i prepliću sve vrste međuljudskih veza, procesa i odnosa: i vjerske i političke i društvene i pravne i ekonomske i kulturne....
U džematu svaki musliman ima pravo na svoju intimnu sreću i ljubav, a njegova tuga i žalost se kroz muhabet i silidarnost dijeli na sve članove džemata. Džemat štiti čovjekov intimni i privatni život, ali mu ,s druge strane omogućava njemu potrebni društveni život.
Tamo gdje je razoren džemat muslimani su uglavnom devastirani, razoreni i asimilirani.
Cilj džemata je da se formiraju moralni pojedinci i pravedna zajednica. Na taj način se zaštićuje vjera, život, čast, potomstvo, imovina, pravo na rad i obrazovanje svakog čovjeka. Islam isključuje i onemogućava samovolju, strasti, slijepe lične interese(na štetu drugih),mržnju i nered.
Kaže Šatibi da je džemat zajednica svih muslimana; učenjaka i drugih koji slijede put islama. Da bi džemat bio upotpunjen na širem planu, muslimani moraju izabrati vođu-halifu koga će podržati u hajru i dobročinstvu. Božiji poslanik a.s. upozorava na opasnost od rušenja džemata kao i odvajanja od njega. U jednom hadisu on kaže:“Ko se bude odvojio od džemata koliko je pedalj,taj je već skinuo omču sa svog vrata.“
Navedimo još hadisa u tom značenju;
„Ko otkaže pokornost Allahu i poslaniku i ko napusti džemat i umre u takvom stanju, umrijeće džahilijetskom smrću.“
„Allahova pomoć je uz džemat. Ko god sam ode iz džemata sam će sebe odvesti u džehenem.“
Odnosi među članovima džemata temelje se na iskrenoj vjeri i međusobnom dobročinstvu.Svaki član džemata treba raditi za opštu dobrobit svih članova i to u svim aspektima života: vjeri, radu, ekonomiji, čistoći, zdravlju, napretku, obrazovanju itd. Sve ovo odnosi se i na predpostavljene i na potčinjene; Muhamed a.s. je rekao: “Vladar naroda je njihov sluga.“ Iz ovoga se jasno vidi da vođa mora biti u službi svim ljudima, a članovi džemata imaju istu obavezu, a i jedni i drugi za to će imati nagradu kod Stvoritelja.
U hadisu se kaže:“Ljudi su Allahovi štićenici; najbliži Allahu su oni koji su najkorisniji Njegovim štićenicima.“
Muslimani, članovi džemata, trebaju se međusobno uvažavati i poštovati. Poslanik veli:“Musliman je muslimanu brat; ne nanosi mu nepravdu, ne uskraćuje mu njegova prava i ne ponižava ga. Čovjeku je dovoljno zla da ponizi svoga brata muslimana.“
Musliman ne smije biti prepreka u činjenju dobra i doprinosu za napredak džemata. U tom smislu Božiji poslanik kaže:“Ako nisi kadar činiti dobra djela, onda makar ne nanosi ljudima zlo jer se to ubraja u sadaku kojom ćeš se iskupiti.“
„Ko se ne interesuje za stanje muslimana ne pripada njima.“

U džematu treba njegovati fine odnose zasnovane na islamskom moralu i izbjegavati sve loše osobine koje narušavaju snagu džemata. Poslanik kaže:“U Dženet neće ući varalica,niti onaj ko se oholi, niti izdajica, kao ni onaj koji loše postupa sa onima koji su mu podređeni.“
„Uzvišeni Allah mi je objavio da budete ponizni i da se niko ni nad kom ne uznosi.“
„Najgori su ljudi oni koji tuđe riječi prenose i oni koji zavađaju one koji se vole.“
Govoreći o vremenu u kome će se ummet podijeliti na sedamdeset i nekoliko grupa, Poslanik a.s. kaže da će u Dženet ući samo jedna skupina a ona je džemat.
U hadisu koji se prenosi od Huzejfe ibn Jemana se kaže:“Ljudi su pitali poslanika o dobru a ja sam ga pitao o zlu,bojeći se da me ne zadesi pa sam rekao:
„O Božiji poslaniče,mi smo bili u džahilijjetu i zlu,a Allah nam je podario ovo dobro, pa da li će nakon ovog dobra biti zla?“
-„Da-“rekao je.
-„A dali će nakon toga zla opet biti dobra?“-upitao sam.
-„Da, u njemu će biti mraka“-odgovorio je.
-„A šta je taj mrak?“-ponovo sam upitao.
-„To su ljudi koji će upućivati onome čemu ja nisam upućivao i znaćeš ih i suprostavljaćeš im se“-rekao je.
-„Da li nakon toga dobra ima zla?“-upitao sam.
-„Da, ljudi koji će pozivati na vratima džehenema, pa ko im se odazove, baciće ga u njega.
-„O poslaniče, opiši nam ih!“-rekao sam mu.
-„Oni su naše kože i govore našim jezicima“-odgovorio je.
-„Pa šta mi savjetuješ ako me to zadesi?“-upitao sam.
-„Drži se džemata muslimana i njihovog imama“-kazao je.
-„A ako ne budu imali džemata i imama?“-rekoh.
-„Onda se odvoji od svih tih stranaka pa makar se sklonio i pod korijenje drveta, sve dok ne dođe smrt,a ti si u tom halu“-kazao je Poslanik.

Bolje je slijediti i lošeg halifu (vladara) od stanja da džemat nikako nema vladara.
Ibn Abbas prenosi od poslanika hadis u kome se kaže:“Ko vidi kod svog halife stvar koju mrzi, neka bude strpljiv jer, zaista, ko se odvoji od džemata za pedalj i umre, umro je džahilijetskom smrću.“
Bože podari nam da budemo korisni članovi džemata i učvrsti iman u našim srcima!

Ova hutba je održana u Prkanjskoj džamiji u Konjicu 28.04.2006.godine

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner