Sun10172021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi PRIKAZI KNJIGA Tefsir: historija i metodologija

Tefsir: historija i metodologija

Naslov: Tefsir: historija i metodologija

Autor: Prof. dr. Jusuf Ramić
Izdanje: 2001. god.
Format: B5
Obim: 302 strane
Povez: Tvrdi i mehki

Prof. dr. Jusuf Ramiæ u djelu Tefsir: historija i metodologija sistematièno i studiozno, jednostavnim stilom, izlaže historiju tefsirske znanosti i metodologiju najpoznatijih egzegeta Kur'ana u dva zasebna dijela. 
U prvom dijelu autor definira pojam Kur'an, govori o znaèaju postupnosti objave, o povijesti sabiranja i bilježenja Kur'ana, o ortografiji Kur'ana, prepisivanju i štampanju mushafa u svijetu i kod nas, derogaciji, povodima objave pojedinih ajeta, kiraetima, mekanskoj i medinskoj objavi, jeziku i stilu Kur'ana.
U drugom dijelu knjige autor nas upoznaje sa razvojem tefsira od vremena Božijeg Poslanika, a.s., preko najpoznatijih tradicionalnih, racionalnih, šerijatskopravnih, sufijskih tefsira, spomenuvši i najpoznatije ši‘ijske i haridžijske tefsire, da bi nas na kraju upoznao i sa savremenim tokovima u tefsiru. 
Djelo završava tretiranjem prevoðenja Kur'ana u svijetu i kod nas kritièki se osvræuæi na odreðena rješenja koja su ponudili naši najpoznatiji prevodioci Kur'ana: Èauševiæ, Ðozo, Korkut i Kariæ.

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner