Sun10172021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi PRIKAZI KNJIGA Hafiz Ćamil Silajdžić-život i djelo

Hafiz Ćamil Silajdžić-život i djelo

U izdavačkoj kući Tugra, u tvrdom povezu, na 250 stranica,  u 2014. godini odštampana je knjiga Hafiz Ćamil Silajdžić-život i djelo, autora Mensura Malkića. To je magistarski rad autora knjige, koji je odbranjen 2012. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Knjiga  o hafizu Ćamilu Silajdžiću je zapravo monografija o ovom našem alimu, koja sadrži četiri cjeline. U prvom dijelu govori  se o životnom putu hafiza Ćamila Silajdžića i o njegovom imamsko-mualimskom i nastavničkom angažmanu. Druga cjelina je posvećena Silajdžićevom doprinosu izučavanju kiraeta, poučavanju Kur'anu kao njegovoj profesiji, te o poučavanju Kur'anu kao njegovoj svojevrsnoj misiji. U  trećem dijelu dat je poseban osvrt na djelo Tedžvid- pravilno učenje Kur’ana, dok se u četvrtom dijelu govori o tarihima koje je sastavljao Ćamil Silajdžić.

U knjizi su stavljeni tarihi na arapskom jeziku i u prijevodu, objavljeni i neobjavljeni, koje je hafiz Ćamil Silajdžić sastavljao i u čemu je bio veoma uspješan.

U zadnjem dijelu knjige pod naslovom Prilozi, uvršteni su intervjui, faksimili i fotografije.

U intervjuima koje je autor obavio sa: dr. Harisom Silajdžićem, sinom  Ćamil ef., hafizom Ismet ef. Spahićem, hafizovim radnim kolegom, dr. Enesom Karićem i Mustafom Spahićem, učenicima hafiza Ćamila Silajdžića i Sulejmanom ef. Fišekom, njegovim prijateljem, možemo saznati koliko je hafiz Ćamil ef. Silajdžić bio cijenjen i poštovan i kao roditelj i kao kolega i kao profesor i prijatelj.

Na fotografijama je Ćamil ef. Silajdžić sa svojim đacima-učenicima medrese i sa hafizima, u raznim prigodama. Autor monografije nam je dao na uvid više dokumenata iz života Ćamila Silajdžića, kao što su njegove svjedodžbe iz škole, postavljenja prilikom zaposlenja, uvjerenja, prepiske itd.

Akademik dr. Enes Karić, učenik hafiza Ćamila Silajdžića, recenzent knjige Hafiz Ćamil Silajdžić-život i djelo, kaže:“ Ova je monografija posvećena Ćamilu ef. Silajdžiću / 1916-1997 /, znamenitom hafizu i muderisu Gazi Husrev-begove medrese. Knjiga vjerno i doksografski potkrijepljeno prati naukovni put i stasanje ovog muderisa, izlaže najvažnije dionice njegova života, ukazuje na njegovu krupnu ulemansku pojavu u krugu sarajevskih i bosanskih imama. Posebno značajne cjeline osvjetljavaju Ćamil efendijinu blistavu profesorsku karijeru i misiju u Gazi Husrev-begovoj medresi, u kojoj je odgojio više stotina imama i često kao muhafiz naučio ih prefinjenim pravilima mnogih disciplina u učenju i recitiranju Kur'ana. Ova znalački i dokumentirano napisana monogtafija raskriva vrijeme koje je bilježio muderis i hafiz Ćamil ef. Silajdžić. To vrijeme još traje kroz njegove mnoge žive učenike i studente.“

hafiz Mensur ef. Malkić, autor knjige, glavni imam i hatib Begove džamije, u kojoj je imamio i hafiz Ćamil Silajdžić, iznosi motive koji su ga nagnali da uradi magistarski rad o hafizu Ćamilu Silajdžiću, koji je sada kao knjiga dostupan čitaocima:

„Pisati o uvaženom hafizu Ćamilu ef. Silajdžiću počeo sam sa željom da

proširim svoje znanje iz kur'anskih znanosti i sa željom da mu se na neki način odužim i zahvalim što nam je, u koautorstvu sa kurra hfz. Ibrahim-ef. Trebinjcem, ostavio udžbenik Tedžvid, a koji ja, kao profesor kiraeta u Gazi Husrev-begovoj medresi, već – evo 17 godina svakodnevno imam u rukama i po kojem poučavam učenike i učenice. Sretan  sam, jer sam istražujući i pišući o hfz. Ćamilu, sjedne strane naučio nešto novo iz oblasti kur'anskih zanosti, odnosno kiraeta, a s druge strane uspio sam u svojoj nakani da osvijetlim lik i djelo hadži hafiza Ćamila ef. Silajdžića, uglednog i dragog muderrisa Gazi Husrev-begove medrese; cijenjenog i poštovanog imama Begove džamije; koji je bio istaknuta i važna ličnost Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini 20. stoljeća.“

Iz knjige Hafiz Ćamil Silajdžić-život i djelo,  koju je kao magistarski rad uradio hafiz Mensur Malkić, možemo saznati mnogo detalja iz života i rada hafiza Ćamila Silajdžića i vidjeti kako je teklo njegovo školovanje, napredovanje u struci i službi, kako je uz obrazovni program, radio i na odgoju, kako je inicirao klanje kurbana za potrebe ishrane učenika medrese, materijalno pomagao učenike, pokrenuo sekciju hifza itd. Ova knjiga će dobro poslužiti i učenicima hafiza Ćamila Silajdžića da još bolje upoznaju svog profesora i da ga više zavole.

Uz čestitke autoru knjige Mensuru Malkiću, čestitke za ovo uspješno djelo zaslužuje i izdavač IK Tugra i urednik Ismet Veladžić.

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner