Thu12142017

Last updateThu, 07 Dec 2017 11am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi PREVODI KUR'ANA Prevod Kur'ana -Korkut

Prijevod Kur'ana na bosanski jezik - Besim Korkut

Display # 
Title Author Hits
001. Al-Fatiha - Pristup Written by Medzlis IZ Konjic 1787
002. Al-Baqara - Krava Written by Medzlis IZ Konjic 2500
003. Ali 'Imran - Imranova porodica Written by Medzlis IZ Konjic 1643
004. An-Nisa' - Žene Written by Medzlis IZ Konjic 1394
005. Al-Ma'ide - Trpeza Written by Medzlis IZ Konjic 1230
006. Al-An'am - Stoka Written by Medzlis IZ Konjic 1159
007. Al–A'raf – Bedemi Written by Medzlis IZ Konjic 1207
008. Al–Anfal – Plijen Written by Medzlis IZ Konjic 947
009. At–Tevba – Pokajanje Written by Medzlis IZ Konjic 1310
010. Yunus – Junus Written by Medzlis IZ Konjic 1102
011. Hud – Hud Written by Medzlis IZ Konjic 1060
012. Yusuf – Jusuf Written by Medzlis IZ Konjic 1208
013. Ar–Ra'd – Grom Written by Medzlis IZ Konjic 984
014. Ibrahim – Ibrahim Written by Medzlis IZ Konjic 1079
015. Al–Higr – Hidžr Written by Medzlis IZ Konjic 959
016. An–Nahl – Pčele Written by Medzlis IZ Konjic 1214
017. Al–Isra' – Noćno putovanje Written by Medzlis IZ Konjic 1172
018. Al–Kahf – Pećina Written by Medzlis IZ Konjic 1289
019. Maryam – Merjema Written by Medzlis IZ Konjic 1064
020. Ta ha – Taha Written by Medzlis IZ Konjic 1210
021. Al–Anbiya – Vjerovjesnici Written by Medzlis IZ Konjic 1086
022. El–Hagg – Hadždž Written by Medzlis IZ Konjic 949
023. Al–Mu'minun – Vjernici Written by Medzlis IZ Konjic 1199
024. An–Nur – Svjetlost Written by Medzlis IZ Konjic 1203
025. Al–Furqan – Furkan Written by Medzlis IZ Konjic 1053
026. Aš–Šu'ara' – Pjesnici Written by Medzlis IZ Konjic 960
027. An–Naml – Mravi Written by Medzlis IZ Konjic 994
028. Al–Qasas – Kazivanje Written by Medzlis IZ Konjic 868
029. Al–'Ankabut – Pauk Written by Medzlis IZ Konjic 1124
030. Ar–Rum – Bizantinci Written by Medzlis IZ Konjic 1051
031. Luqman – Lukman Written by Medzlis IZ Konjic 1071
032. As–Sagda – Padanje ničice Written by Medzlis IZ Konjic 960
033. Al–Ahzab – Saveznici Written by Medzlis IZ Konjic 1052
034. Saba' – Saba Written by Medzlis IZ Konjic 955
035. Fatir – Stvoritelj Written by Medzlis IZ Konjic 1094
036. Ya Sin – Jasin Written by Medzlis IZ Konjic 1381
037. As–Saffat – Redovi Written by Medzlis IZ Konjic 1038
038. Sad – Sad Written by Medzlis IZ Konjic 888
039. Az–Zumar – Skupovi Written by Medzlis IZ Konjic 1011
040. Al–Mu'min – Vjernik Written by Medzlis IZ Konjic 970
041. Fussilat – Objašnjenje Written by Medzlis IZ Konjic 947
042. Aš–Šura – Dogovaranje Written by Medzlis IZ Konjic 876
043. Az–Zuhruf – Ukras Written by Medzlis IZ Konjic 952
044. Ad–Duhan – Dim Written by Medzlis IZ Konjic 879
045. Oni koji kleče – Al–Gatiya Written by Medzlis IZ Konjic 935
046. Al–Ahqaf – Ahkaf Written by Medzlis IZ Konjic 896
047. Muhammad – Muhammed Written by Medzlis IZ Konjic 869
048. Al–Fath – Pobjeda Written by Medzlis IZ Konjic 1010
049. Al–Hugurat – Sobe Written by Medzlis IZ Konjic 920
050. Qaf – Kaf Written by Medzlis IZ Konjic 949
051. Ad–Dariyat – Oni koji pušu Written by Medzlis IZ Konjic 911
052. At–Tur – Gora Written by Medzlis IZ Konjic 917
053. An–Nagm – Zvijezda Written by Medzlis IZ Konjic 836
054. Al–Qamar – Mjesec Written by Medzlis IZ Konjic 934
055. Ar–Rahman – Milostivi Written by Medzlis IZ Konjic 1733
056. Al–Waqi'a – Događaj Written by Medzlis IZ Konjic 902
057. Al–Hadid – Gvožđe Written by Medzlis IZ Konjic 1032
058. Al–Mugadala – Rasprava Written by Medzlis IZ Konjic 827
059. Al–Hašr – Progonstvo Written by Medzlis IZ Konjic 874
060. Al–Mumtahina – Provjerena Written by Medzlis IZ Konjic 846
061. As–Saff – Bojni red Written by Medzlis IZ Konjic 900
062. Al–Gumu'a – Petak Written by Medzlis IZ Konjic 962
063. Al–Munafiqun – Licemjeri Written by Medzlis IZ Konjic 888
064. At–Tagabun – Samoobmana Written by Medzlis IZ Konjic 932
065. At–Talaq – Razvod braka Written by Medzlis IZ Konjic 991
066. At–Tahrim – Zabrana Written by Medzlis IZ Konjic 896
067. Al–Mulk – Vlast Written by Medzlis IZ Konjic 929
068. Al–Qalam – Kalem Written by Medzlis IZ Konjic 881
069. Al–Haqqa – Čas neizbježni Written by Medzlis IZ Konjic 833
070. Al–Ma'arig – Stepeni Written by Medzlis IZ Konjic 910
071. Nuh – Nuh Written by Medzlis IZ Konjic 818
072. Al–Ginn – Džinni Written by Medzlis IZ Konjic 857
073. Al–Muzzammil – Umotani Written by Medzlis IZ Konjic 927
074. Al–Muddattir – Pokriveni Written by Medzlis IZ Konjic 875
075. Al–Qiyama – Smak svijeta Written by Medzlis IZ Konjic 910
076. Ad–Dahr (Al–Insan) – Vrijeme (Čovjek) Written by Medzlis IZ Konjic 878
077. Al–Mursalat – Poslani Written by Medzlis IZ Konjic 857
078. An–Naba' (78) – Vijest Written by Medzlis IZ Konjic 847
079. An–Nazi'at – Oni koji čupaju Written by Medzlis IZ Konjic 847
080. 'Abasa – Namrštio se Written by Medzlis IZ Konjic 814
081. Et–Takwir – Prestanak sjaja Written by Medzlis IZ Konjic 930
082. Al–Infitar (82) – Rascjepljenje Written by Medzlis IZ Konjic 858
083. Al–Mutaffifun – Oni koji pri mjerenju zakidaju Written by Medzlis IZ Konjic 874
084. Al–Inšiqaq – Cijepanje Written by Medzlis IZ Konjic 973
085. Al–Burug – Sazviježda Written by Medzlis IZ Konjic 980
086. At–Tariq – Danica Written by Medzlis IZ Konjic 987
087. Al–A'la – Svevišnji Written by Medzlis IZ Konjic 937
088. Al–Gašiya – Teška nevolja Written by Medzlis IZ Konjic 943
089. Al–Fagr – Zora Written by Medzlis IZ Konjic 943
090. Al–Balad – Grad Written by Medzlis IZ Konjic 884
091. Aš–Šams – Sunce Written by Medzlis IZ Konjic 941
092. Al–Layl – Noć Written by Medzlis IZ Konjic 969
093. Ad–Duha – Jutro Written by Medzlis IZ Konjic 1039
094. Al–Inširah – Širokogrudost Written by Medzlis IZ Konjic 930
095. At–Tin – Smokva Written by Medzlis IZ Konjic 936
096. Al–Alaq – Ugrušak Written by Medzlis IZ Konjic 984
097. Al–Qadr – Noć Kadr Written by Medzlis IZ Konjic 884
098. Al Beyyina – Dokaz jasni Written by Medzlis IZ Konjic 927
099. Az–Zilzal – Zemljotres Written by Medzlis IZ Konjic 988
100. Al–Adiyat – Oni koji jure Written by Medzlis IZ Konjic 915
101. Al–Qari'a – Smak svijeta Written by Medzlis IZ Konjic 949
102. At–Takasur – Nadmetanje Written by Medzlis IZ Konjic 998
103. Al–'Asr – Vrijeme Written by Medzlis IZ Konjic 943
104. Al–Humaza – Klevetnik Written by Medzlis IZ Konjic 929
105. Al–Fil – Slon Written by Medzlis IZ Konjic 954
106. Qurayš – Kurejšije Written by Medzlis IZ Konjic 883
107. Al–Ma'un – Davanje u naruč Written by Medzlis IZ Konjic 913
108. Al–Kawtar – Mnogo dobro Written by Medzlis IZ Konjic 1011
109. Al–Kafirun – Nevjernici Written by Medzlis IZ Konjic 935
110. An–Nasr – Pomoć Written by Medzlis IZ Konjic 984
111. Al–Lahab – Plamen Written by Medzlis IZ Konjic 924
112. Al–Ihlas – Iskrenost Written by Medzlis IZ Konjic 1014
113. Al–Falaq – Svitanje Written by Medzlis IZ Konjic 1094
114. An–Nas – Ljudi Written by Medzlis IZ Konjic 1131
 

Preporučujemo

Esad Bajić
KONJIČKE DŽAMIJE

Book Review

Monografija džamija na području Medžlisa Konjic. Format B5. Broj strana 180.color, ISBN 978-9958-867-09-9. Knjiga je dostupna i za online čitanje LINK