Fri02232018

Last updateWed, 21 Feb 2018 1pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi PREVODI KUR'ANA Prevod Kur'ana -Korkut

Prijevod Kur'ana na bosanski jezik - Besim Korkut

Display # 
Title Author Hits
001. Al-Fatiha - Pristup Written by Medzlis IZ Konjic 2007
002. Al-Baqara - Krava Written by Medzlis IZ Konjic 2798
003. Ali 'Imran - Imranova porodica Written by Medzlis IZ Konjic 1950
004. An-Nisa' - Žene Written by Medzlis IZ Konjic 1644
005. Al-Ma'ide - Trpeza Written by Medzlis IZ Konjic 1470
006. Al-An'am - Stoka Written by Medzlis IZ Konjic 1306
007. Al–A'raf – Bedemi Written by Medzlis IZ Konjic 1413
008. Al–Anfal – Plijen Written by Medzlis IZ Konjic 1061
009. At–Tevba – Pokajanje Written by Medzlis IZ Konjic 1454
010. Yunus – Junus Written by Medzlis IZ Konjic 1271
011. Hud – Hud Written by Medzlis IZ Konjic 1215
012. Yusuf – Jusuf Written by Medzlis IZ Konjic 1356
013. Ar–Ra'd – Grom Written by Medzlis IZ Konjic 1093
014. Ibrahim – Ibrahim Written by Medzlis IZ Konjic 1257
015. Al–Higr – Hidžr Written by Medzlis IZ Konjic 1068
016. An–Nahl – Pčele Written by Medzlis IZ Konjic 1419
017. Al–Isra' – Noćno putovanje Written by Medzlis IZ Konjic 1367
018. Al–Kahf – Pećina Written by Medzlis IZ Konjic 1481
019. Maryam – Merjema Written by Medzlis IZ Konjic 1251
020. Ta ha – Taha Written by Medzlis IZ Konjic 1421
021. Al–Anbiya – Vjerovjesnici Written by Medzlis IZ Konjic 1217
022. El–Hagg – Hadždž Written by Medzlis IZ Konjic 1072
023. Al–Mu'minun – Vjernici Written by Medzlis IZ Konjic 1396
024. An–Nur – Svjetlost Written by Medzlis IZ Konjic 1433
025. Al–Furqan – Furkan Written by Medzlis IZ Konjic 1181
026. Aš–Šu'ara' – Pjesnici Written by Medzlis IZ Konjic 1055
027. An–Naml – Mravi Written by Medzlis IZ Konjic 1102
028. Al–Qasas – Kazivanje Written by Medzlis IZ Konjic 973
029. Al–'Ankabut – Pauk Written by Medzlis IZ Konjic 1269
030. Ar–Rum – Bizantinci Written by Medzlis IZ Konjic 1219
031. Luqman – Lukman Written by Medzlis IZ Konjic 1186
032. As–Sagda – Padanje ničice Written by Medzlis IZ Konjic 1097
033. Al–Ahzab – Saveznici Written by Medzlis IZ Konjic 1229
034. Saba' – Saba Written by Medzlis IZ Konjic 1120
035. Fatir – Stvoritelj Written by Medzlis IZ Konjic 1308
036. Ya Sin – Jasin Written by Medzlis IZ Konjic 1679
037. As–Saffat – Redovi Written by Medzlis IZ Konjic 1180
038. Sad – Sad Written by Medzlis IZ Konjic 1021
039. Az–Zumar – Skupovi Written by Medzlis IZ Konjic 1189
040. Al–Mu'min – Vjernik Written by Medzlis IZ Konjic 1081
041. Fussilat – Objašnjenje Written by Medzlis IZ Konjic 1110
042. Aš–Šura – Dogovaranje Written by Medzlis IZ Konjic 1003
043. Az–Zuhruf – Ukras Written by Medzlis IZ Konjic 1099
044. Ad–Duhan – Dim Written by Medzlis IZ Konjic 997
045. Oni koji kleče – Al–Gatiya Written by Medzlis IZ Konjic 1074
046. Al–Ahqaf – Ahkaf Written by Medzlis IZ Konjic 997
047. Muhammad – Muhammed Written by Medzlis IZ Konjic 988
048. Al–Fath – Pobjeda Written by Medzlis IZ Konjic 1193
049. Al–Hugurat – Sobe Written by Medzlis IZ Konjic 1062
050. Qaf – Kaf Written by Medzlis IZ Konjic 1080
051. Ad–Dariyat – Oni koji pušu Written by Medzlis IZ Konjic 1001
052. At–Tur – Gora Written by Medzlis IZ Konjic 1047
053. An–Nagm – Zvijezda Written by Medzlis IZ Konjic 927
054. Al–Qamar – Mjesec Written by Medzlis IZ Konjic 1079
055. Ar–Rahman – Milostivi Written by Medzlis IZ Konjic 2054
056. Al–Waqi'a – Događaj Written by Medzlis IZ Konjic 1072
057. Al–Hadid – Gvožđe Written by Medzlis IZ Konjic 1123
058. Al–Mugadala – Rasprava Written by Medzlis IZ Konjic 981
059. Al–Hašr – Progonstvo Written by Medzlis IZ Konjic 1018
060. Al–Mumtahina – Provjerena Written by Medzlis IZ Konjic 961
061. As–Saff – Bojni red Written by Medzlis IZ Konjic 1036
062. Al–Gumu'a – Petak Written by Medzlis IZ Konjic 1100
063. Al–Munafiqun – Licemjeri Written by Medzlis IZ Konjic 1057
064. At–Tagabun – Samoobmana Written by Medzlis IZ Konjic 1059
065. At–Talaq – Razvod braka Written by Medzlis IZ Konjic 1121
066. At–Tahrim – Zabrana Written by Medzlis IZ Konjic 984
067. Al–Mulk – Vlast Written by Medzlis IZ Konjic 1093
068. Al–Qalam – Kalem Written by Medzlis IZ Konjic 1046
069. Al–Haqqa – Čas neizbježni Written by Medzlis IZ Konjic 946
070. Al–Ma'arig – Stepeni Written by Medzlis IZ Konjic 1006
071. Nuh – Nuh Written by Medzlis IZ Konjic 894
072. Al–Ginn – Džinni Written by Medzlis IZ Konjic 933
073. Al–Muzzammil – Umotani Written by Medzlis IZ Konjic 1074
074. Al–Muddattir – Pokriveni Written by Medzlis IZ Konjic 1039
075. Al–Qiyama – Smak svijeta Written by Medzlis IZ Konjic 1049
076. Ad–Dahr (Al–Insan) – Vrijeme (Čovjek) Written by Medzlis IZ Konjic 983
077. Al–Mursalat – Poslani Written by Medzlis IZ Konjic 983
078. An–Naba' (78) – Vijest Written by Medzlis IZ Konjic 942
079. An–Nazi'at – Oni koji čupaju Written by Medzlis IZ Konjic 936
080. 'Abasa – Namrštio se Written by Medzlis IZ Konjic 907
081. Et–Takwir – Prestanak sjaja Written by Medzlis IZ Konjic 1029
082. Al–Infitar (82) – Rascjepljenje Written by Medzlis IZ Konjic 940
083. Al–Mutaffifun – Oni koji pri mjerenju zakidaju Written by Medzlis IZ Konjic 972
084. Al–Inšiqaq – Cijepanje Written by Medzlis IZ Konjic 1098
085. Al–Burug – Sazviježda Written by Medzlis IZ Konjic 1060
086. At–Tariq – Danica Written by Medzlis IZ Konjic 1125
087. Al–A'la – Svevišnji Written by Medzlis IZ Konjic 1066
088. Al–Gašiya – Teška nevolja Written by Medzlis IZ Konjic 1082
089. Al–Fagr – Zora Written by Medzlis IZ Konjic 1036
090. Al–Balad – Grad Written by Medzlis IZ Konjic 963
091. Aš–Šams – Sunce Written by Medzlis IZ Konjic 1122
092. Al–Layl – Noć Written by Medzlis IZ Konjic 1129
093. Ad–Duha – Jutro Written by Medzlis IZ Konjic 1195
094. Al–Inširah – Širokogrudost Written by Medzlis IZ Konjic 1055
095. At–Tin – Smokva Written by Medzlis IZ Konjic 1037
096. Al–Alaq – Ugrušak Written by Medzlis IZ Konjic 1114
097. Al–Qadr – Noć Kadr Written by Medzlis IZ Konjic 1000
098. Al Beyyina – Dokaz jasni Written by Medzlis IZ Konjic 1077
099. Az–Zilzal – Zemljotres Written by Medzlis IZ Konjic 1106
100. Al–Adiyat – Oni koji jure Written by Medzlis IZ Konjic 1026
101. Al–Qari'a – Smak svijeta Written by Medzlis IZ Konjic 1060
102. At–Takasur – Nadmetanje Written by Medzlis IZ Konjic 1112
103. Al–'Asr – Vrijeme Written by Medzlis IZ Konjic 1102
104. Al–Humaza – Klevetnik Written by Medzlis IZ Konjic 1049
105. Al–Fil – Slon Written by Medzlis IZ Konjic 1091
106. Qurayš – Kurejšije Written by Medzlis IZ Konjic 990
107. Al–Ma'un – Davanje u naruč Written by Medzlis IZ Konjic 1004
108. Al–Kawtar – Mnogo dobro Written by Medzlis IZ Konjic 1168
109. Al–Kafirun – Nevjernici Written by Medzlis IZ Konjic 1056
110. An–Nasr – Pomoć Written by Medzlis IZ Konjic 1110
111. Al–Lahab – Plamen Written by Medzlis IZ Konjic 1018
112. Al–Ihlas – Iskrenost Written by Medzlis IZ Konjic 1162
113. Al–Falaq – Svitanje Written by Medzlis IZ Konjic 1249
114. An–Nas – Ljudi Written by Medzlis IZ Konjic 1260
 

Preporučujemo

Esad Bajić
KONJIČKE DŽAMIJE

Book Review

Monografija džamija na području Medžlisa Konjic. Format B5. Broj strana 180.color, ISBN 978-9958-867-09-9. Knjiga je dostupna i za online čitanje LINK