Sat09182021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić Podsjećanje na obavezu činjenja dobra i odvraćanja od zla

Podsjećanje na obavezu činjenja dobra i odvraćanja od zla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

07. ševval 1434.H. / 13. septembar 2013.g.

Grabovci -MIZ Konjic

 

Allah dž.kaže:

„A za dobro koje učinite Allah sigurna zna“ (El-Bekare,215)

„Onaj ko bude uradio koliko trun dobra-vidjeće ga.“ (Ez-Zelzele,7)

„Onaj koji čini dobro –sebi ga čini.“ (El-Džasije, 15)

 

Ebu Zerr., r.a.  pripovjeda da mu je Allahov poslanik.a.s., rekao: „Nipošto ne podcjenjuj (ne omalovažavaj)ništa od dobrih djela,pa bar da se sretneš radosna lica sa svojim bratom (prijateljem)» (Muslim)

Pitanje naređivanja dobra i odvraćanja od zla predstavlja jedno od najvažnijih pitanja u islamu. Ovo je institucija čije praktikovanje garantuje cjelokupnom ljudskom društvu pravo blagostanje i dostojanstvo.S druge pak strane, njeno nepraktikovanje nosi sa sobom veliku smutnju i nered koji upropašćavaju cjelokupno uređenje jednog društva.

Ovu je instituciju Allah, Uzvišeni, u Svojoj Knjizi postavio na mjesto ispred imana koji predstavlja osnovu islamskog vjerovanja uopce: “Vi ste narod najbolji od svih koji se pojavio: naredjujete dobro a zabranjujete nevaljalo (zlo), i vjerujete u Allaha.“ (Alu Imran, 110.)

Na drugom mjestu u Kur’an-i-Kerimu naš Gospodar dž.š.,, je ponovo postavio ovu instituciju ispred još jednog veoma važnog ibadeta, namaza: “A vjernici i vjernice su zastitnici jedni drugima: naredjuju cinjenje dobra, a od nevaljalog odvracaju, i namaz obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima ce se Allah sigurno smilovati. - Allah je doista silan i mudar.“ (9/71)

 Svaki onaj koji naređuje dobro i zabranjuje zlo mora posjedovati znanje o onome u što poziva. To znanje mora biti u okvirima Šerijata, jer ako ne bude slijedio Šerijat, slijediće svoju strast. Mnogo je danas onih koji iz najboljih namjera, zbog vlastitog neznanja, naprave štetu veću od koristi. Pored toga što mora posjedovati znanje o načinu pozivanja na dobro i odvraćanja od zla, čovjek mora dobro poznavati i stanje u kom se nalazi onaj kome se naređuje, odnosno zabranjuje i da zna koji je najbolji način ophođenja sa takvim čovjekom.

Onaj ko poziva na dobro i odvraća od zla, mora to raditi na najljepši mogući način. Mora ljudima prilaziti lijepom riječju i lijepim ophođenjem, kao i vlastitim dobrim ahlakom. Allah, dž.š., kaže: "Ti sa svakim lijepo, i traži da se dobra djela čine, a neznalica se kloni." (Al-Araf, 199.)

Kada Allah, dž.š., šalje Musaa, a.s., i brata mu Haruna najvećem nasilniku na zemlji - faraonu, naređuje im kako da se s njim ophode, pa kaže: "Idite faraonu, on se doista osilio, pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao." (Taha, 44.)

Ako si odlučio da kreneš putem Islama i putem naređivanja dobra i odvraćanja od zla, onda znaj da ćeš od ljudi često čuti ono što ne bi volio da čuješ i bićeš od njih napadan i vrijeđan na razne načine. Zato se odmah na početku naoružaj saburom i pripremi se za iskušenja. Mudri Lukman, kada je ostavljao oporuku svome sinu,

 između ostalog mu je rekao: "O sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi - dužnost je tako postupiti!". (Lukman, 17.)

 

Poslanik, a.s., i njegovi ashabi. Allah, dž.š., kaže: "Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim i životima vašim i slušaćete, doista, mnoge uvrede od onih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogobošaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali, pa tako treba da postupe oni koji su jakom voljom obdareni." (Ali Imran, 186.)

Allah, dž.š., kaže: "Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pri tome sebe zaboravljate, vi koji Knjigu učite? Zar se opametiti nećete?" ( El-Bekare, 44.)

I kaže Uzvišeni, također: "O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kad govorite riječi koje djela ne prate." (Es-Saff, 2.-3.)

Od Enesa ibni Malika, r.a., se prenosi da je rekao Allahov Poslanik, a.s.: "U noći Isra'a sam vidio ljude čija usta se sijeku kliještima od vatre. Pa upitah: "Ko su ovi Džebraile?" Kaže: "To su hatibi iz tvog Ummeta, koji su govorili ono što nisu radili, i učili su Allahovu Knjigu, a nisu se vladali po njoj."

Bilježi Taberani od Džunduba ibni Abdullaha, da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Primjer onoga ko ljude podučava dobru, a zaboravlja sam sebe, je kao primjer svijeće koja svijetli drugima, a spaljuje sebe."

 

Prenosi se od Ibni Mes'uda da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Neće se pomaći stope roba na Sudnjem danu, dok ne bude pitan za četvoro: o životu - gdje ga je potrošio, o mladosti - u čemu je proveo, o novcu - gdje ga je stekao i potrošio i o znanju - da li je radio po njemu."

Samo Bog, dž.š., ima apsolutnu vlast nad cijelim svijetom. Mi ljudi to nemamo. Točno je,svijet neće naslijediti onaj koji je slab, ali ga neće naslijediti ni onaj koji je ohol i nasilan. Svijet će naslijediti onaj koji je ooperativan, koji je otvoren, koji je u suživotu sa drugima.Pitanje kulture govora, dijaloga, slušanja i međusobnog uvažavanja je dugotrajni proces za kojeg ne možemo reći ni kad je počeo, ni kad se završava. To je stvar tradicije koju se ne može ni kupiti ni prodati, već se nju mora njegovati vlastitim znanjem, mudrošću i strpljenjem. Bez slobode ljudski život nema smisla. Nažalost, sa slobodom ide i laž, koja ne može preživjeti, ali može nekim ljudima nanijeti zlo, bol i patnju.

Završit ću riječima našeg prvog B-H predsjednika, rahmetli Alije Izetbegovića, koje je izgovorio onda kada je našem narodu bilo najteže.

„Kada sve proživiš i izdržiš, kada se nakon stotinu pokleknuća ponovno podigneš, kada se odrekneš lažne nade i utjehe i stisneš zube da bi otvoreno pogledao istini u oči, tada shvatiš da  je sav smisao života u borbi protiv zla."

 Molim Allaha da na s uputi na činjenje dobra, ostavljanje zla, pomaganje drugima na najljepši način da tako čine. Amin!

 

Izvori:

Prijevod Kur'ana

Buharijeva zbirka hadisa

Sead ef. Jasavić, : INSTITUCIJA NAREĐIVANJA DOBRA I ODVRAĆANJA OD ZLA!

Aziz ef. Alili:: Čovjek je najveća vrijednost ovog dunjaluka, hutba

Kemal Bukvić- naređivanje dobra i dovraćanje od zla (Saf)