Sat09182021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić Hutba: Primjeri pokajanja (mladić koji je pljačkao grobove)

Hutba: Primjeri pokajanja (mladić koji je pljačkao grobove)

"I onima koji, kada grijeh kakav urade ili sebi nanesu ne pravdu, Allaha se sjete i oprost za grijehe svoje mole. A ko A drugi grijehe oprostiti ako ne Allah?! I koji svjesno u grijehu ne ustraju!”

„O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah će sigurno sve grijehe oprostiti, On doista, mnogo prašta i On je milostiv“./Zumer,53/.

Prenosi se da je Mu'az ibn Džebel[1] plačući došao do Allahova Poslanika, s.a.v.a., nazvao selam a kad mu Poslanik odgovori upita ga: 'Zašto plačeš?', a on reče: 'O Allahov Poslaniče-, na vratima je mladić lijepa izgleda i lijepe boje lica, ali toliko plače nad svojom mladošću, poput majke kojoj je dijete umrlo. On hoće da uđe kod tebe.' Allahov Poslanik mu dopusti da uđe i Mu'az uvede mladića. Mladić nazva selam, a Poslanik mu odgovori i upita ga: 'Šta je razlog tvoga plača?'

Mladić reče: 'Kako da ne plačem, kada sam počinio takve grijehe da ako me Uzvišeni Gospodar za samo neke od njih kazni, ući ću u Džehennem. Ja vidim da će me On ubrzo kazniti i nikada mi neće grijehe oprostiti!'

Allahov Poslanik, s.a.v.a., upita: 'Da li si Allahu pripisao druga?!', na šta on odgovori: 'Utječem se Allahu od toga da Mu pripišem sudruga!'

Allahov Poslanik, s.a.v.a., upita: 'Da li si ubio čovjeka čije ubijanje je Allah zabranio?' On odgovori: 'Nisam.'

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: Allah će ti oprostiti grijehe da su veliki koliko planine!', a on kaza: 'Moji grijesi su veći od planina!'

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: Allah će oprostiti grijehe taman da su veliki koliko je sedam zemalja, i njihovih mora, i kamenica njihovih, i drveća njihovih, i onoga što je u njima i u stvorenja!', na šta on reče: 'Moji grijesi su veći od toga!'

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: Allah će oprostiti grijehe taman da su veličine Nebesa, zvijezda, Prijestolja i Stolice!', a on na to reče: 'Moji grijesi su veći od toga!'"

Mu'az, prenosilac predaje, reče: "Allahov Poslanik pogleda mladića, ali kao da je ljutit, i reče: 'Teško tebi! Da li su veći tvoji grijesi ili tvoj Gospodar?!'

Nakon ovih riječi mladić pade na zemlju i reče: 'Slavljen i Uzvišen je moj Gospodar! Ništa nije veće od moga Gospodara! Gospodar je veći od svake veličine, o Allahov Poslaniče!'

Nakon toga Allahov Poslanik, s.a.v.a., upita: 'Da li prašta i velike grijehe iko do Veliki Gospodar?!', a mladić odgovori: Ne tako mi Allaha!' - i zašuti.

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: 'O mladiću, teško tebi! Zar nam nećeš reći za jedan od svojih grijeha?', pa on odgovori:

'Da, reći ću. Ima sedam godina kako otkopavam kabure i skidam ćefme sa mrtvaca. Nedavno je umrla jedna djevojka od ensarija. Ja sam iste noći kada su je ukopali došao i otkopao njen kabur. Izvukao sam njeno mrtvo tijelo, skinuo ćefine sa nje i vratio se. Tada mi šejtan poče došaptavati: Zar ne vidiš kakva je?! Kakva je?! Vratio sam se, sa tim mrtvim tijelom sam bludio i tako golu je ostavio u kaburu. Tada sam čuo kako mi ona govori: Teško tebi, mladiću, na Sudnjem danu, kada dovedu i mene i tebe radi obračuna. Mene si ovako golu ostavio tu među mrtvacima odnijevši moje ćefine i učinio si to sa mnom pa ću na Sudnjem danu izaći iz kabura u stanju džunupluka?! Teško tebi, mladiću, ja ne sumnjam u to da miris Dženneta neće ni doći do tebe!'

[Potom mladić upita] 'Šta je dobro za mene, o Allahov Poslaniče?!', a Poslanik mu reče: 'O grješniče, bježi od mene! Plašim se da me ne sprži tvoja vatra! Koliko si samo ti blizu vatre!'

Nakon toga Allahov Poslanik reče: 'Udalji se od mene!', i pokaza rukom na njega te se on udalji. Uzeo je sa sobom vrećicu i otišao je u planine, obukao je grubu vunenu odjeću, obje ruke je zavezao za vrat i predao se ibadetu i molitvi. Učio je:

'Gospodaru moj! Ovo je Tvoj rob Behlul, pred Tobom ruku svezanih! Gospodaru moj! Ti si Onaj Koji me poznaje i Ti znaš za poskliznuće koje sam počinio! Gospodine moj! Gospodaru moj! Pokajao sam se i takav sam otišao do Tvog Poslanika, koji me odbi i to mi uveća strah. Molim Te Tvojim imenom i Tvojom veličanstvenošću i Tvojom ogromnom vlašću da ne izjaloviš nadu moju! Gospodine moj! Ne učini uzaludnom moju dovu i ne učini me beznadežnim u Tvoju milost!'

Stalno je ponavljao ovu dovu dok se nije ispunilo četrdeset noći i dana. Njegovo stanje je bilo takvo da je ostavljalo traga i na divlje životinje koje bi plakale zajedno s njim dok bi ga gledale.

Nakon što je prošlo četrdeset dana, on reče: 'Moj Bože! Šta si uradio sa mojom molbom?! Ako si ispunio moju dovu i oprostio moj grijeh, pa Ti objavi Svome Poslaniku, a ako nisi ispunio moju dovu i nisi mi oprostio grijeh, nego si odlučio da me kazniš, pa ubrzaj vatru koja će me spržiti, ili me izloži kazni na Ovom svijetu, koja će me uništiti i osloboditi sramote na Sudnjem danu!'

Nakon toga Uzvišeni Gospodar objavi sljedeći ajet Svome poslaniku, s.a.v.a.:

I onima koji, kada grijeh kakav urade ili sebi nanesu nepravdu ...

Č'im je ova objava došla Poslaniku on ashabe upita: 'Ko me može odvesti do onoga mladića pokajnika?'[2]

Mu'az reče: 'O Allahov Poslaniče! Čuli smo daje on u tom i tom dijelu planine.'

Allahov Poslanik, s.a.v.a., pođe zajedno sa ashabima i stigoše do te planine. Potom su se uspeli na planinu i nađoše mladića kako stoji između dva kamena, zavezanih ruku za vrat, lica pocrnjela od žestine Sunca, kojem su od silnoga plača opale trepavice, i govori:

'”Gospodaru moj! Uistinu si me lijepog stvorio, i podario si mi lijepo lice, pa kamo sreće da bar znam šta namjeravaš u vezi sa mnom. Da li ćeš me uvesti u Vatru koja će me spržiti, ili ćeš me nastaniti u Svoju blizinu?!

Gospodaru moj! Ti si uistinu mnogo dobra učinio meni i darovao si mi blagodati, pa kamo sreće da znam kakav je kraj mojih poslova. Ili ćeš me uvesti u Džennet, ili ćeš me potjerati u Džehennem?!

Gospodaru moj! Moj grijeh je veći od Nebesa i Zemlje, od Tvoje Stolice i Prijestolja ogromnog, pa kamo sreće da znam da li ćeš mi oprostiti grijehe, ili ćeš me osramotiti zbog njih na Sudnjem danu!'

Stalno je ponavljao ove riječi i posipao se zemljom po glavi. Allahov Poslanik, s.a.v.a., se približi mladiću i svojim rukama odveza njegove ruke, otrese prašinu sa njegova lica i reče: 'O Behlule, radosna vijest za tebe! Allah je tebe oslobodio Vatre!', te reče ashabima: 'Na ovakav način svoje grijehe nadoknadite, kao što je to Behlul uradio.'"

U ovoj predaji postoje brojna poučna zapažanja od kojih ćemo ukazati samo na neka:

Kao što se da vidjeti u predaji, Allahov Poslanik, s.a.v.a., mladićaje na početku tješio i budio nadu u njemu da će mu grijeh koji je počinio - ma koliko da je velik - Gospodar oprostiti, makar on bio veći i od Nebesa i Zemlje itd. Međutim, nakonšstoje čuo samo jedan njegov grijeh tolikoje to ostavilo trag.i na njemu da mu je rekao: "O grješniče, udalji se od mene! Plašim se da me ne sprži tvoja vatra! Koliko si samo ti blizu vatre!" Onaj ko ovakvim riječima tjera od sebe mladićaje ista ona osoba koja je nekoliko trenutak prije rekla "Allah će oprostiti grijehe taman da su veličine Nebesa, zvijezda, Prijestolja i Stolice!" Iz ovoga se može shvatiti da mjerilo veličine grijeha nije u našim rukama i samo jedan grijeh o kojem je mladić izvijestio Poslanika veći je od Nebesa, Zemlje, zvijezda, Prijestolja, Stolice i svega onoga što je Poslanik rekao. Tako treba i biti s obzirom na uzroke koji određuju veličinu i odvratnost grijeha.. Mi nesretnici smo ti koji ne shvataju odvratnost i veličinu grijeha. Tama grijeha je pobila naše srce i sprječava nam razumijevanje i spoznaju ovih pitanja. Mi mislimo cijeli život proveden u griješenju očistiti i ispraviti jednim istigfarom ili jednim dobrim djelom koje je uprljano hiljadom manjkavosti.

Sljedeće šta treba istaknuti u vezi s ovom predajom jeste to da Allahov Poslanik, s.a.v.a., kao onaj koji je poslan kao milost svim svjetovima i da robove upozna sa njihovim Gospodarom, tjera mladića od sebe i iz džamije. Zašto? Možda je razlog zbog kojeg je Allahov Poslanik, s.a.v.a., otjerao mladića od sebe leži u tome što je on vidio da je stanje mladića veoma loše te daje za popravljanje njegovog stanja potrebna korjenita unutrašnja promjena, a da bi se ta promjena i ostvarila, u slučaju ovog mladića nije bilo drugog puta, osim prekidanja svakog oblika nade u stvorenja, pa čak i u Allahova Poslanika, s.a.v.a., i potpune okrenutosti i predanosti Allahu, dž.š."

Treće važno zapažanje odnosi se na uputu koju je Poslanik dao ashabima na kraju, rekavši da ukoliko i oni žele da se iskupe za svoje grijehe - treba da postupe kao i ovaj mladić. To je velika opomena onima koji pod uticajem šejtanove spletke olahko pristupaju pokajanju i misle da se nekoliko puta izgovorenim istigfarom rješava problem u cijelosti.

Bez obzira koji si grijeh počinio, vrati se, pokaj se, Allah Uzvišeni te u okrilje svoje neizmjerne milosti rado prima i Svom neograničenom magfiretu zove. Uzvišeni Bože, učini nas svjesnim naših grijeha i pokajnicima iskrenim Tebi. Amin!

Esad Bajić, džemat Grabovci 20.12.2013.g.[1] U hadiskim zbirkama od Zuhrija se bilježi da je to bio Omer bin Hattab

[2] U nekim predajama je navedeno da je mladić molio oprost pa je Džibril došao Muhammedu a.s. i rekao: „ Muhammede, tvoj Gospodar te selami, On je Selam, od Njega je spas i Njemu se sve vraća“. Džibril je nastavio: „Allah Uzvišeni pita:'Da li si ti stvorio stvorenja?' 'Ne, nego je On taj koji je stvorio i mene i njih'. 'Da li im ti daješ opskrbu'? 'Allah je taj koji daje opskrbu i meni i njima'. 'Da li ti primaš njihovo pokajanje'? 'Allah je taj koji prima pokajanje i meni i njima'. Allah dž.š. kaže:'Oprosti Mom robu, jer sam mu i Ja oprostio'. Poslanik je pozvao mladića i obradovao ga viješću da mu je Allah primio njegovo pokajanje“. Poslanik Muhammed a.s. kaže da ajet koji najviše nade ljudima daje je ovaj: „O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah će sigurno sve grijehe oprostiti, On doista, mnogo prašta i On je milostiv“./Zumer,53/.