Hutba: Napajajmo se sa sigurnih izvora

Hvala Allahu dž.š., zahvalom dostojne samo Njemu, Gospodaru svjetova, Stvoritelju nebesa i zemlje, Vladaru Dana vjere, i neka je salavat i selam na našeg Poslanika a.s., na njegobu časnu porodicu i časne ashabe.

Draga braćo! Situacija u našem društvu danas doprinosi tegobnim mislima i osjećajima koja ne unose radost u ljudska srca. Pomanjkanje zadovoljavajućih odgovora na pitanja koja se postavljaju, manjak optimizma i „sunčanih dana“ u perspketivi sutrašnjice utiču da čovjek gubi vezu i sa onim stalnim razlozima za zadovoljstvo koji se sve više podrazumijevaju i umjesto da budu baš u ovakvim vremenima stubovi zdrave i konstruktivne misli i djelovanja koja nas čuva od kolapasa oni se „zaboravaljaju“. A tih razloga za mnoge od nas ima u očinjem vidu kojim gledamo, jeziku kojim govorimo, udovima kojima se krećemo, zdravlju sebe i svoje porodice a zatim u svjesnosti i zahvalnosti Bogu što nas nije tegobama odveo u zabludu i ostavio bez vjere pa svaki dan, kakav god „izvana“ bio definisan u večernjim vijestima, biva unutra nas ukrašen radostima namaza, zikra, istigfara i drugih lijepih djelovanja.

Prenosi se da je jedan čovjek došao kod Božijeg Poslanika, a.s., rekavši: “Plašim se da ne postenem munafik (dvoličnjak).” Kad ga je Poslanik upitao zašto se toga boji, on je odgovorio: “Kada smo pored tebe, i ti nam pričaš o duši, o gajbu i sl., ja se osjećam vrlo jakim, produhovljenim, ali kad se vratim kući i počnem brinuti o dunjalučkim stvarima, zaboravim ono što si ti pričao i shvatim kako mi je ustvari drago boraviti na Ovom svijetu. Zar to nije dvoličnost?”
Božiji Poslanik, a.s., mu odgovara: “Ne, to nije dvoličnost jer je ljudskoj duši svojstveno da se u nekim stanjima uspinje, a u drugim pada. Pošto je čovjek po svojoj prirodi sklon spoznaji Boga, kada ste sa mnom, vi ste veseli. Kada se udaljite od mene i približite svojoj porodici, vaša duša jednostavno biva uhapšena tim načinom života. Tijelo je tada nadvlada i materijalna sfera života prevlada onu duhovnu u vama. Kada biste uspjeli sačuvati to stanje u kojem se nađete kada ste blizu mene, mogli biste vidjeti meleke...”


Svima je jasno da je čovjek zarobljenik zakona prirode u kojoj živi. Također, svi su uvjereni da će svako od nas jednoga dana biti spušten u hladnu zemlju. Svako zna da je pod utjecajem sile gravitacije, bez obzira razumije li njen pojam ili ne. Čovjek osjeća potrebu za hranom i pićem, mora koristiti vazduh, svjetlost, po pitanju emocija ima potrebu za tuđom naklonošću i ljubavlju. Ako bi jednoga dana shvatio da ga niko na ovom svijetu ne voli, poludio bi. On je, također, svjestan da ako želi da se svime ovim okoristi, mora upotrijebiti razmišljanje. Ukoliko bi mu snaga razmišljanja bila isključena samo jedan dan, ne bi bio u stanju učiniti ništa. Dakle, kad pogleda svoju zbilju, čovjek će zaključiti da nije ništa drugo do jedna velika potrebitost. Ova predaja nas, između ostalog, podsjeća da smo podložni utjecajima sredine, utjecajima društva i društvenih prilika. Šta se dešava sa onima koji zanemare „posjete Poslaniku“?


Ako zanemarimo obaveze koje nas napajaju sa izvora naše vjere, namaze, Kur'an i hadis i razmišljanje o onom što nam govore, lijepa i korisna druženja s dobrim i korisnim ljudima... gdje ćemo završiti?


Da se vjera mora hraniti i napajati svjedoči nam i Kur'an:
- „A kad se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im se povećava.“ (El-Enfal, 2.)
- „...što se tiče vjernika, njima se povećava vjerovanje.“ (Et-Tevba, 4.)
- „...i to im je samo povećalo vjerovanje i predanost.“ (El-Ahzab, 22.)
- „One kojima je, kad su im ljudi rekli: 'Neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate!' – to povećalo vjerovanje, pa su rekli: 'Dovoljan nam je Allah i divan je On Gospodar!“ (Ali 'Imran, 173.)
- „On uliva smirenost u srca vjernika da bi još više povećali vjerovanje koje već imaju – a vojske nebesa i Zemlje su Allahove; Allah sve zna i mudar je.“ (El-Feth, 4.).
U 201. ajetu sure Al-A'raf općenito se kaže:
„Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, razmisle i shvate, i odjednom dođu sebi.“
Vjernik ima privilegiju da ga šejtanski dodiri probude iz behuta koji ga u šejitansku blizinu dovede. Pravi vjernik koji ne vara druge ljude ima privilegiju da neće biti prevaren. Razlog zbog kojeg mi bivamo prevareni od šejtana a i od ljudi je što i sami druge varamo.


Ako smo bez ove zaštite a želimo je priskrbiti sebi trebamo se posvetiti popravljanju svog stanja. Pojačano činjenje dobrih dijela dovodi do brisanja učinka naših grijeha i zamagljenosti naših (i srčanih i umnih) pogleda. 99. ajet sure An-Nahl: On doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju svjedoči nam da vjernici koji imaju tevekkul odoljevaju šejtanskim vesvesama. Naspram ove skupine u Kur’anu se, u 121. ajetu sure Al-An'am kaže:
Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je, uistinu, grijeh! A šejtani navode štićenike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili, i vi biste sigurno mnogobošci postali.


Povod objave ovog ajeta bio je sljedeći događaj: Muslimani nisu koristili meso životinje koja bi sama uginula. Mušrici su im u vezi s tim rekli da postoje dva načina da životinja izdahne. Zatim su, zapodjenuvši raspravu, upitali muslimane da li radije jedu meso životinje koju je zaklao dobar ili one koju je zaklao loš čovjek. Naravno, muslimani su se opredijelili za meso zaklano od strane dobrog čovjeka. Mušrici su zatim kao “argument” naveli da je životinja koja je umrla prirodnom smrću ustvari ubijena od strane Boga. Muslimani su se u prvi mah zbunili jer je ovakvo rezonovanje djelovalo logično. Međutim, u Kur'anu je kazano da su mušrici primili poruku od šejtana upravo s namjerom da muslimani posumnjaju u Božiji propis i skrenu s Pravog puta.


Ako naše uvjerenje i naš ahlak nisu usklađeni sa kur'anskim normama, jasno je odakle je izvor takvog ponašanja, odnosno sa čijim normama će oni biti usklađeni.


2. ajeta sure Muhammed: A onima koji vjeruju i dobra djela čine i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu – a to je istina od Gospodara njihova – On će preko hrđavih postupaka njihovih preći i prilike njihove će poboljšati.
Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati.[ Az-Zuhruf, 36.]


U suri Tevbe Bog nam je objavio : A ima i drugih koji su grijehe svoje priznali i koji su dobra djela s drugim koja su hrđava izmiješali; njima će, može biti, Allah oprostiti jer Allah prašta i samilostan je.[ At-Tawba, 102.]


Kur'an još kaže: O vjernici, pazite svoju dušu! Ako ste sami upućeni, neće vam štetiti tuđa zalutalost.[ Al-Ma’ida, 105.]


Čovjek je sklon popuštanju pred materijalnim (ovosvjetskim) silama. Kur'an govori o Karunu: I iziđe on pred narod svoj u svom sjaju. “Ah, da je i nama ono što je dato Karunu!” – govorili su oni koji su čeznuli za životom na ovom svijetu – “on je, uistinu, presrećan.”


Ove opomene iz Božije Objave trebaju da rastjeraju , s Božijom pomoći, tmine nevida ispred naših očiju, da otklone pogrešne smjerove kojima nas svakodnevnica često pokušava odvest, loša društva i skupine koje ponekad karunovskim lažnim sjajem umije da nas privlači. Da fudbalskim rječnikom kažemo, uštopamo loptu i definišemo još jednom mjesto i put kojem pripadamo, da se preispitamo, restartujemo i obnovimo „drajvere“ vjere i čiste vjerske misli. Dan džume, ova naša molitva i vrijeme u kojem je obavljamo je naš sedmični „download“ najnovijih antivirusnih definicija kojima se i u ličnom i u društvenom smislu odupiremo lošim atacima (virusima) kojima smo zbog okolnosti sebe samih i društva u kom živimo izloženi svakodnevno.


Molim Uzvišenog Allaha da nam pomogne na Putu pravom, da istrajemo na njemu, da se smiluje našim precima i našim potomcima i podari im sigurne, čvrste, iskrene i stamene korake u dinu imanu ovom bosanskom zemljom, sve do Sudnjeg dana, ako Bog da! Amin!

 

Esad Bajić

Podhum 21.02.2014.g.

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн