Mon09202021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić Jedinstva nema bez istinske bogobojaznosti

Jedinstva nema bez istinske bogobojaznosti

"O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, braća; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On od nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali." (Ali ‘Imran, 102-103.)

Tokom ramazana započeo sam govor o takvaluku-bogobojaznosti kao cilju i rezultatu našeg svekolikog ibadeta. Kroz prethodne hutbe vidjeli smo da je takvaluk i njegovo stjecanje cilj posta, da je sam Kur'an objašnjen kao Knjiga u koju nema sumnje a koja je upustvo onima koji su bogobojazni, koji su, dakle, posjednici takvaluka.

Iz dosadašnjih hutbi uvidjeli smo da se takvaluk može shvatiti kao stalno nadziranje vlastite duše i vladanje njom, stalna svijest o Bogu, onom što nam je objavio te djelovanje u skladu stim. Stepeni takvaluka dosežu se ovladavanjem svojim željama i strastima i obuzdavanjem svojih tjelesnih prohtjeva, nastojanjem da sebe potčinimo Istini.

Kur'an ima za cilj razvijanje i uzdizanje vjernika. Bogobojaznost, također, ima svoje stepene i djelokruge. Kada je u pitanju djelokrug bogobojaznosti tu mislimo na: pojedinačni i društveni. O pojedinačnom djelokrugu smo govorili kada smo o bogobojaznsoti govori kao cilju posta, no, društveni djelokrug bogobojaznosti koji podrazumijeva čuvanje jedinstva i sloge u islamskoj zajednici, pozivanje na dobro i odvraćanje od zla, kao i snažno uzdržavanje od razdora i nesloge je veoma bitan i , mislim, kompleksniji i teži oblik bogobojaznosti. (Naravno, nije moguće ispuniti pravo bogobojaznosti i biti istinski bogobojazan bez detaljnog svođenja računa sa samim sobom i preispitivanja duše, a što mora biti planski i neprekidno. Dakle, iako je ovaj društveni oblik bogobojaznosti teži ne znači da je moguć bez prije usvojene bogobojaznosti i njenih plodova na ličnom novio)

Izraz Božije uže (حبل الله), spomenut u citiranom ajtu na početku, poput ostalih primjera u kojima se nešto dovodi u vezu s Bogom, kao “Božija kuća” (بیت الله), “Božiji duh” (روح الله) i “Božiji ukras” (زینة الله), predstavlja počasni odnos. To znači da se ono Bogu pripisuje zbog veličanstvenosti i časti koju posjeduje.

– Habl (حبل) ima značenje užeta ili konopca. Kada se neko kreće putem na kojem postoji opasnost od padanja, da bi bio sigurniji, oko sebe veže konopac. Drugi njegov kraj pričvršćuje za neko uporište i na taj način se spašava od pada.

– Božije uže(حبل الله) je sredstvo koje uspostavlja vezu između robova i Uzvišenog Boga i koje ih čuva od opasnosti padanja, a uvjet za to je čvrsto držanje za to uže.

Ovaj ajet koji smo citirali dolazi iza ajeta: „A kako možete nevjernici postati kada vam se kazuju Allahovi ajeti i kada je među vama Njegov Poslanik? A ko je čvrsto uz Allaha, taj je već upućen na Pravi put., u kojem je riječ o čvrstom držanju uz Allaha dok se u ovom ajetu koji je tema naše današnje hutbe govori o čvrstom držanju za Allahovo uže. To znači da je za čvrsto držanje uz Allaha potrebno imati određena sredstva. Prema tome, kao što se svi poslovi i sve stvari na Ovom svijetu obavljaju uz pomoć niza sredstava i pomagala, čvrsto držanje uz Allaha ne predstavlja izuzetak od tog pravila te također ima svoja posebna sredstva.U prethodnom ajetu, u kojem je naređeno čvrsto držanje za Allaha, navedena su dva glavna sredstva za to: Božiji ajeti – to je Kur'an, i Božiji Poslanik – koji je oličenje Kur'ana i tumač kur'anskih ajeta.

Božiji ajeti predstavljaju životvorni recept kako za pojedinca, tako i za društvo. Taj recept, poput ostalih recepata, neće izliječiti ni jednu bolest samim čitanjem, ljubljenjem i uokviravanjem. Neophodno je djelovati u skladu s njim i pridržavati se njegovih uputa.

Kur'an je najljekovitiji recept koji je načinjen za čovječanstvo. Međutim, njegovi dobri učinci će se osjetiti tek onda kada se pokažu i u mišljenju i u ponašanju muslimana.

Slijeđenje Božijeg Poslanika i ozbiljno sprovođenje njegovih uputa predstavlja jedini put čvrstog držanja za Božijeg Poslanika.

Dakle, razmišljajući ovako vidimo da „Božije uže“ možemo shvatiti kao čvrsto držanje za Kur'an i Poslanikovu, a.s., praksu. U današnjem razjedinjenom islamskom svijetu vidimo da se deklarativno sve struje pozivaju na Kur'an i Poslanika, a.s., pa se postavlja pitanje kako je to moguće da kao rezultat toga imamo razjedinjenost a ne jedinstvo?

Ako se prisjetimo onog što smo govorili o učincima bogobojaznosti na čovjeka u prethodnim hutbama i to povežemo s ovom temom možemo doći do zaključka da današnji svijet nema istinske bogobojaznosti, istinskog takvaluka te da trenutno pozivanje na Kur'an i Poslanika nije zbog Allaha Objavitelja Kur'ana niti zbog Poslanika kao njegovog prenositelja nego je u službi uskih ljudskih interesa, stoga ni rezultat tog pozivanja nije ono što bi trebalo bit- jedinstvo, nego suportno tome – nejedinstvo, sukob, krvoproliće.

Kada posjednik istinske bogobojaznosti dođe u situaciju da se zbog nekog njegovog  ličnog interesa ugrozi stablo jedinstva on će odustati od svog interesa i podrediće se većem interesu, no, kada nema istinske bogobojaznosti onda čovjek proda i narod i državu za rad koje stotine maraka na ličnom računu.

Danas se u mnogim sredinama vjera za strast uzela, za sredstvo, pa se njome služi umjesto njoj da se služi. Umjesto da sebe spram istine  mjerimo mi sebe istinom uzimamo i onda spram sebe istinu krojimo. To što se pri tom koristimo kur'anskim ajetima i poslanikovim hadisima ne znači da iste slijedimo, jer nismo se mi podredili njima nego njih podređujemo sebi.

Ako neko pod pomaganje rodbine podvede iskorištavanje svog položaja za zapošljavanje svojih najbližih a pri tom zanemari prava drugih o kojim sam govorio na prošloj hutbi, ako neko poslanikov izrek da se sadaka prvo udjeljuje sebi uzme za pravdanje zadvoljavanja svojih i najsitnijih interesa dok drugi ni najkrupnije nemaju itd. onda tu ne govorimo o pokornosti Allahu i Poslaniku Njegovu niti o držanju za Božije uže nego govorimo o teškom obliku nepkornosti koji dovodi do razjedinjavanja muslimana, unošenja nesloge, nezadovoljstva, u končanici  do grubog kršenja Božijih propisa i granica koje je odredio. Pozivanje na poslušnost, pokornost i jedinstvo s ovakvih pozicija nije pozivanje na pokornost i robovanje Bogu nego na pokornost i robovanje čovjeku što je u potpunoj usprotnosti  s dinom.

Rezultat današnje razjedinjenosti  muslimana,  mislim, rezultat je korištenja Božijom knjigom bez stjecanja one bitne kvalifikacije kojom Kur'an biva uputa a to je bogobojaznost.  Kur'an je upustvo onima koji su bogobojazni, kada nema bogobojaznosti korištenje Kur'anom, kao što možemo svjedočiti u današnjem svijetu, samo još više povećava razdor i u konačnici  nas lahko dovodi u nevjerovanje. A Allah najbolje zna. On je naš Gospodar pa Ga molimo da nas uputi bogobojaznosti  i istinskom Božijem užetu koje će nas ujediniti. Amin!

(U drugom dijelu hutbe prenosimo tekst o implementaciji zakona  o porezu na nepokrentosti i zakonu o premjeru i katastru RS-a.)