Sat09182021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić PREDIZBORNA OBEĆANJA KROZ PRIZMU VJERE

PREDIZBORNA OBEĆANJA KROZ PRIZMU VJERE

Uzvišeni Bog je uspostavio poredak  na dunjaluku tako da ljudi posjeduju različite sposobnosti, da su im mogućnosti i sklonosti raznovrsne te da pojedini ljudi u pogledu oštroumnosti, hrabrosti i stremljenja prednjače u odnosu na druge, kako bi služeći jedni drugima međusobno zadovoljavali svoje potrebe. Ova vrsta Božijeg plana i mudrosti je svima očita, kao što stoji u Kur'anu:

…Mi među njima raspodjeljujemo sve što im je potrebno za život na Ovom svijetu i Mi jedne nad drugima uzdižemo za nekoliko položaja, da bi jedni druge služili... (Zuhruf 32)

Prednost jednih ljudi u odnosu na druge temelji se naravno na sposobnostima, nastojanjima i trudu pojedinaca a ne na rodbinskim vezama, porijelu i sl.

Međusobna saradnja i pomaganje predstavljaju najvažniji činilac povezivanja unutar našeg društva, a udaljavanje od grijeha, svađa i neprijateljstava su najznačajniji činioci jedinstva i postojanosti dobrog društvenog poretka, kao što kaže Uzvišeni: Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti a ne u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava. (El-Maide, 2)

Prenosi se da je Poslanik, a.s., rekao: 

“Ko vjerniku otkloni jednu od dunjalučkih nevolja, Allah će od njega otkloniti jednu od nevolja Sudnjeg dana. Ko olakša onome ko je u teškoći, Allah će njemu olakšati na ovom i budućem svijetu. Ko sakrije mahanu muslimana, Allah će sakriti njegovu mahanu na ovom i budućem svijetu. Allah pomaže robu koji je pomogao svoga brata. Ko se uputi putem da na njemu traži znanje, Allah će mu njime olakšati put do Dženneta. Kada god se ljudi sakupe u jednoj od Allahovih kuća radi učenja Allahove Knjige i njenoga proučavanja, na njih se spusti smiraj i prekrije ih milost, i okruže ih meleki, a Allah ih spomene onima koji su kod Njega. Koga na tom putu spriječe njegova djela, neće mu biti od koristi njegovo porijeklo.”(Bilježi Muslim)

U ovim hadisima se podsjećamo na vrijednost i važnost ostavljanja ružnog i činjenja dobra djela. Govori se o nekoliko vrlina koje trebaju krasiti svakog muslimana. Te vrline su: otklanjanje briga i poteškoća vjernicima koji dođu u teške situacije i iskušenja, pomoć siromašnima i bijednicima, prikrivanje nedostataka i mahana onima koji ih imaju i učenje i proučavanje Kur’ana.

Danas je mnogo onih koji su u brigama i poteškoćama, teškim situacijama i iskušenjima. Oni su među nama i mi smo među njima, potrebujemo jedni druge i treba jedni druge da pomažemo shodno svojim mogućnostima.

Danas je i vrijeme u kojem je veliki broj onih koji otkrivaju neodstake i mahane drugih pa treba da se trudimo biti među onima koji ih pokrivaju nadajući se da će tako Allah pokriti naše mahane, a da bismo to mogli valja nam svoditi redovno račun sa samim sobom, preispitivat svoje mahane čime ćemo  zabavljeni postat slijepi za tuđe, a da bi smo u tom ustrajali treba nam trajan opominjač u kojeg sumnje nemamo a to je Božija Knjiga na čije učenje podstičemo svakom našom hutbom.

Našao sam u našoj literature riječi koje se pripisuju halifi Omer ibn Abdul Azizu a prenosi ih njegova supruga:  ”Ušla sam jednog dana Omeru u njegovu sobu i zatekla ga kako plače, a suze mu se slivahu niz bradu. Zapitala sam ga što ga je to toliko rastužilo i rasplakalo, a on mi odgovori: ”O, Fatima, ja sam na sebe preuzeo obaveze Muhammedovog potomstva, pa razmišljam o gladnom siromahu, iznemoglom bolesniku, nepoznatom i nepriznatom heroju i mučeniku, ojađenom bijedniku, zarobljeniku strancu, oronulom starcu, ljudima s velikom i brojnom porodicom s malim prihodima i imetkom i sličnim ljudima u raznim krajevima naše zemlje. Znam vrlo dobro da će me moj Gospodar pitati za njih na Sudnjem danu, pa se bojim da neću moći naći nikakav dokaz na koga ću se moći pozvati pred Njim, i zato ja plačem,” završio je Omer.

Bile ove riječi istinito prenešene ili ne, njihov sadržaj ne odudara od istine, pa evo i pitanja našoj braći koja se nalaze na raznim listama za slijedeće izbore:

-Razmišljate li o gladnom siromahu, jel vas strah da ćete preuzeti vlast a da ćete imati gladnih siromaha?

-Razmišljate li kako ćete pomoć zdravstvenu zaštitu i pomoći iznemoglim bolesnicima?

-Kako ćete odgovoriti na pravo nepriznatih heroja i mučenika ovog naroda?

-Kako ćete pomoći ojađenom bjedniku, penzionerima, ljudima sa brojnim porodicama a malim primanjima?

-Da li namjeravate omogućiti razvoj društvene pravde i jednakopravnosti, a ne pustiti da se neki nezakonito bogate, dok drugi pate zbog siromaštva?

-Da li namjeravate da se zalažete za pravosuđe koje će biti pošteno i neovisno od politike ličnih interesa i isključivih političkih ideologija. Pravedni zakoni se ne donose da bi se kršili, već da bi se štitila ljudska prava na život, vjeru, slobodu, imetak i čast?

-Da li vas je na politički angažman navela želja da rješite ovakve i slične probleme našeg društva ili mislite da to nije vaš problem, a ako nije vaš, čiji mislite da jeste?

Da li vam je prva želja kada čujete ovakva pitanja da iskoristite moć položaja na koji pretendirate i začepite usta ovakvih pitalaca ili vam se srce stegne kada vas ona podsjete na odgovornost za koju ste se sami ponudili da je nosite?

I nemam namjeru grditi nekog ovim pitanjima, opominjem i podsjećam kao što i sebe i nas opominjem i podsjećam ovim ajetima, hadisima i predajama.

Sudbina bošnjačkog naroda, nije u nadmoćnosti pojedinca i njegovoj ličnoj ambiciji, već u našoj pojedinačnoj sposobnosti da budemo neodvojivi dio cjeline koja zna šta hoće i koja može kad hoće uz Božiju pomoć..

A ovo prije nabrojano hoćemo, trebamo, tražimo. Postoji način da se ljudi oslobode od bijede i siromaštva. Nikad mi svi nećemo imati isto ali je neophodno omogućiti da svak dobije jednaku priliku.

Pretendenti na vlast na svim nivoima nude programe i obećanja, kada im mi damo glas to je onda validan dogovor i sporazum.

I ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu zaista odgovarati!(Al-Isra-34)

Dosadašnja iskustva govore  da mnogi političari  nisu ni najmanje privrženi svojim dogovorima i sporazumima, već samo tragaju za vlastitom koristi i ostvarivanjem nadmoći, tako da kad god im se ukaže prilika krše svoje dogovore i sporazume. To su nevaljali ljudi. O njima Kur’an kaže:

Oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj. (El-Enfal, 56)

Čestiti ljudi, pored toga što su privrženi dogovorima s ljudima privrženi su i svojim ugovorima sa Bogom – izvršavanju zapovijedi i slijeđenju ajeta i pojašnjenja, kao što o njima kaže Bog:

Oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje… (ER-Rad, 20)

Kako god reagovali sada na ova pitanja i kako god mi svi reagovali na Božije naredbe u časnoj Knjizi doći će vrijeme kada se odgovor neće moć izbjeć niti sila iskoristiti da se njegov postavljač  ušutka, svi idemo ka tom vremenu i to ne smijemo gubiti iz vida.

Završiću  kur'anskim ajetima moleći Allah da nas učini da budemo od ovih u ajetu spomenutim:

Oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje; i oni koji poštuju ono što je Allah naredio da se poštuje i Gospodara svoga se boje i obračuna mučnoga plaše.  I oni koji trpe žudeći za Licem Gospoda­ra svoga, i oni koji namaz obavljaju, i koji od onoga što im dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim na zlo uzvraćaju - njih čeka najljepše prebivalište."  "Edenski vrtovi u koje će ući i oni i roditelji njihovi i žene njiho­ve i porod njihov - oni koji su bili čestiti - meleki će im ulaziti na vrata svaka."  "Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište." (Er Rad 20-24)

Amin!  

 

Esad Bajić, džemat Podhum 05.09.2014.g.