Vrijednost prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždže

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, časne ashabe i sve sljedbenike Istine kojima selam i salavat pripada.

Jučerašnjim danom nastupio je mjesec zul-hidždže, danas je, dakle, po hidžretskom kalendaru 2.zu-l-hidždže 1435.hidžretske godine. Naredni petak je Jevmul-Arefe ili Dan Arefata koji prethodi prvom danu Kurban-bajrama. Kako ćemo narednog petka imati priliku podsjetiti se na propise i suštinu Kurban-bajrama danas ćemo govoriti o osobenostima ovih prvih dana mjeseca zu-l-hidždžeta i Dana Arefata koji su pred nama.

Mi smo kroz  naše hutbe i predavanja, kroz naša čitanja i naučavanja već naučili da nam je dragi Bog podario u našim danima i noćima posebnosti nekih trenutaka. Govorili smo o posebnosti zadnje trećine noći i njenim vrijednostima, o posebnosti ovog dana džume, o posebnosti dana bajrama, o posebnosti dana i noći ramazana, o izuzetnosti vrijednosti noći Kadra i sl. Govorili smo također i o posebnosti mjesta. Uzvišeni Allah je odlikovao Mesdžidul-haram (Kabu u Mekki) nad džamijom Allahovoga Poslanika, alejhisselam, u Medini i nad Mesdžidul-aksaom (džamijom u Jerusalemu), pa je dao da namaz obavljen u Mesdžidul-haramu vrijedi koliko stotinu hiljada namaza obavljenih u nekoj drugoj džamiji, namaz u (Poslanikovoj, alejhisselam) džamiji u Medini vrijedi koliko hiljadu namaza u nekoj drugoj džamiji, a namaz obavljen u Mesdžidul-aksâu pet stotina puta nego u nekoj drugoj džamiji, kako se kaže u nekim hadisima.

Među posebnim i odlikovnaim danima, kako sma rekao u uvodu, jesu i ovi dani u kojima se nalazimo, prvih deset danâ mjeseca zul-hidždžeta:

Ibn 'Abbās, radijallahu anhu, prenosi da je Vjeronavjestitelj, alejhisselam, rekao: "Učinjeno djelo u danima nije vrednije od onih u ovih deset." Ashabi rekoše: "Čak ni džihad?" Muhammed, alejhisselam, odgovori: "Čak ni džihad, izuzev čovjeka koji iziđe rizikujući svoj život i imetak i ne vrati se ni sa čim." (Hadis bilježe Buharija i Muslim)

U tumačenju ovog hadisa navodi se da se pod izrazom „u ovih deset“ misli na prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždžeta.

Razlog isticanja vrijednosti iskazivanja pobožnosti u deset dana mjeseca zul-hidždžeta u odnosu na druge dane po mišljenju učenjaka jeste što se u ovim danima mogu činiti svi ibadeti - namaz, post, davanje sadake (zekata), obavljanje haždža i stajanje na Arefatu. Upravo ovo daje naročitu vrijednost ovim danima i noćima. U hadisu se spominju samo dani (ne i noći) jer kada se upotrijebi pojam "dan" on automatski podrazumijeva i noć koja ga slijedi, tako se Allah kune: "Tako mi zore, i deset noći" (sura Zora, ajeti 1,2)

El-Bezzār i drugi prenose merfu predaju od Džabira: "Najvredniji dani na dunjaluku (Ovome svijetu) jesu prvih deset dana mjeseca zul-hidždžeta." U hadisu koji prenosi Ibn Omer kaže se: "Ne postoji za Allaha dan vredniji od dana džume izuzev deset prvih dana mjeseca zul-hidždžeta."  Samim tim vrijednost dana džume u kom smo danas a koji se nalazi u ovih deset dana se može shvatiti još većom.

Od imami Ahmeda ,r.a., od Ibn Amra, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: "Nema dana većih i dražih Allahu, dž.š., u kojima se učini neko dobro djelo kao od ovih deset dana, stoga umnožite u njima donošenje šehadeta (la ilahe illallah), zahvale (el-hamdu lillah) i veličanja (Allahu ekber) Allaha, subhanehu ve teala."

To su dani u kojima Dragi Allah spušta veliku milost na Svoje robove i stavlja im na raspolaganje brojne blagodati. O tomeEbu Derda, r.a., veli: ''Postite devet dana, mnogo učite dove, molite za oprost i dijelite sadaku. Čuo sam Poslanika, a.s., da kaže: 'Teško onome ko propusti i ko sebi uskrati vrijednosti deset dana. Naročito se potrudite da postite deveti dan. U njemu su tolika dobra da ih se ne može izbrojiti.' ''

Taj deveti dan jeDan Arefata, kada hadžije borave na brdu Arefat u Mekki.Ko bude postio taj dan, bit će mu oprošteni manji grijesi i za proteklu i za narednu godinu dana.

Prenosi se od Ibn Hibbana, r.a., u njegovom Sahihu od Džabira, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najbolji dan je Dan Arefata"

Prenosi imam Muslim, od Ebu Katade, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: "Post na Dan Arefata kod Allaha, dž.š., je iskup od grijeha za godinu prije i godinu poslije."

U ovim danima preporučeno je učenje tekbira i zikra uopćeno dok je poslije farz namaza propisan tekbir koji se počinje učiti narednog petka koji je Dan Arefata (Jevmi Arefe) poslije sabahskog farza pa sve do ikindije, posljednjeg dana Bajrama.

Draga braćo, ovo su dani u kojima se može objediniti posebnost više razina. Prvo ovi su dani posebni po sebi jer su dani prvih deset dana ovog mjeseca označeni kao posebni. Pored toga što je ovaj današnji dan poseban kao dan ovih dana on je poseban i sam po sebi kao dan džume (petak).

Poslanik, a.s., je rekao: „Najbolji dan u kome je granulo sunce je petak. U njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden i izveden iz Dženneta, a Sudnji dan neće nastupiti osim u petak." (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi..)

Onaj ko danas posti ovim posebnostima je dodao i posebnost i izuzetnost dana posta, shodno hadisu: “Ko god posti jedan dan radi Allaha, Allah će udaljiti njegovo lice 70 godina od Vatre”. (Muslim, 2/808)

Ukoliko smo noćas pred sabah namaz ustali da obavimo noćni namaz mi smo ovom danu pridodali i posebnost vremena zadnje trećine noći shodno hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima, da je Poslanik, a.s., rekao: “Silazi naš Gospodar, svake noći na zemaljsko nebo kada ostane zadnja trećina noći, kaže: Ko će mi dovu uputiti pa da mu se odazovem, ko će od mene (nešto) tražiti pa da mu dam, ko će Mi istigfar činiti pa da mu oprostim.”

I opet koliko god bio poseban ovaj današnji petak, tim više posebnost, izuzetnost i vrijednost ima slijedeći petak, koji je uz sve ovo što sam naveo za današnji ujedno i Dan Arefata te se njegovim posebnostima pridružuju i posebnosti i fadileti Dana Arefata te noći koja slijedi poslije tog dana posebnosti noći uočibajramske.

Ne smijemo u ovom kontekstu zaboraviti ni vrijednost i obavezu namaza te pokušati i njegovu vrijednost povećati za 25 i više puta kroz nastojanje da ih obavljamo u džematu, ako Bog da.

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put i da nam podari snage da iskoristimo blagodati prve trećine zul-hidždžeta. Amin.

Esad Bajić, džamija u Grabovcima, 26.09.2014.g. / 2.zu-l-hidždže 1435.h.g.

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн