Sat09182021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić Hutba: Put ka Zemzemu

Hutba: Put ka Zemzemu

Draga braćo,  mi se danas nalazimo u odabranom danu, danu džume, danu koji spada u odabrane dane mjeseca zu-l-hidždžeta, Danu Arefata. Molim Allaha da nas učini vlasnicima dobara, vrijednosti i blagodati ovog dabranog dana.

Hadžije su danas na Arefatu. Arefat ima značenje i simboliku znanja, spoznaje. Nakon Arefata hadžije će večeras preći na Muzdelifu ili Maš'ar. Ime ovog mjesta ima značenje i simboliku svijesti i razumijevanja a sutra će stići na Minu koja je simbol ljubavi i vjere.

Na Arefeatu su se kako predaja kaže susreli Adem i Hava. S filozofskog stanovišta, egzistencija čovjeka počinje skupa s egzistencijom znanja; sa znanstvene tačke gledišta, ljudska historija počinje s pojavom znanja.

Jedan od farzova hadža jeste zaustavljanje na Arefatu danas u podne. Kad sunce zađe nema više potrebe da se bude na Arefatu. Pada mraka a kako se u mraku ništa ne vidi hadžije se simbolično  kreću za suncem ka zapadu ka Muzdelifi ili Maš'aru što ima značenje i simobliku svijesti. I tu imaju obavezu da se zadrže. Bili su na Arefatu u značenju znanja, dolaze u Maš'ar u značenju svijest. Prvo znanje potom svijest. Iz filozofije smo do sad učili da je prvo svijest pa onda da se iz nje porađa znaje, no simbolika hadža nam govori drukčije.

Ako bi bio samo Arefat, samo znanje, ako nebi bilo Muzdelife i Mine imali bi smo razvijen materijalni i znanestveni život no bila bi obezduhovljena civilizacija. Imamo mi primjere toga danas i trebalo bi da su nam jasni.

No, ako bi smo imali samo svijest (Maš'ar/Muzdelifu) i Ljubav (Minu) bez znanja (Arefata) značilo bi pogrešno razumijeti našu vjeru. Toliko pogrešno da nam hadž ne bi bio primljen jer bez Arefata nema hadža. A i ovakvih primejra imamo dosta i to baš u svijetu koji nazivmao islamskim.

«Ne pripisuje vam se u grijeh ako od Gospodara svoga molite da vam pomogne da nešto steknete. A kad pođete sa Arefata spominjite Allaha kod Mešarulharama, spominjite Njega, jer vam je On ukazao na pravi put, a prije toga ste bili u zabludi:»  «Zatim krenite odakle kreću ostali ljudi i tražite od Allaha oprosta jer Allah uistinu prašta i samilostanje.»  «A kad završite obrede vaše, opet spominjite Allaha kao što spominjete pretke vaše i još više Ga spominjite! Ima ljudi koji govore: "Daj ti nama Gospodaru naš na ovome svijetu!" Takvi na onom svijetu neće imati ništa.»A ima i onih koji govore:"Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas patnje u ognju!" (El Bekare 198-202)

Nakon Arefata, da ga slobodno nazovem Dana znanja slijedi put do iduće postaje hadža, u toj postaji hadžije borave noću, na osnovu pojmljenog i usvojenog znanja  grade svoju svijest i shodno tome pažljivo odabiraju kamenčiće za sutrašnji dan.

Sutra je dan kurbana, sutra je dan kad simbolično režemo vrat svezanosti i za šta drugo osim za Allaha, sutra je dan kada kamenčićima „svoje svijesti“ hadžije gađaju šejtana.

Dakle, na jedan način možemo reći da oni danas na Arefatu vide  stvari kakve jesu, noćas na osnovu viđenog shvataju odnos tih stvari, njihovu uzročnost i posljedičnost, te shodno tome imajući informacije o sutrašnjem danu shvataju i činjenicu da se za nj treba pripremiti, naoružati da na putu povratka Bogu, na putu povratka do Kabe vreba neprijatelj kojeg treba savladati.

I ta borba s neprijateljem neće završiti jednom borbom, ta borba, kamenovanje  će se ponoviti i narednog i narednog dana. 

Pogledajmo tu jaku simboliku i poruku u kretnjama hadža. Svaki hadžija mora danas doći na Arefat, na mjesto gdje su se sreli Adem i Hava, na mjesto početka ljudske civilizacije na Zemlji i odatle ide ka Kabi, ka Božijoj kući. Gdje god da je čovječanstvo stiglo nakon tog prvog susreta, ono s eope tna  to mjesot vraća i odatle nastavlja povratak čovjekov ka njegovom prvotnom boravištu. Kao da nam Arefat poručuje: Evo odavde st epotekli, ovdje dođite ma gdje da se nalazite i odavde krenite na put kojim će se svakom od vas kazati šta je suština vašeg dobravka na dunjaluku i vašeg dunjalučkog puta. Svi smo Božiji i svi ćemo se Bogu vratiti. Kako kazaljke na našim satovima pokazuju da vrijeme ljudskog bivanja na Zemlji ističe tako isto i kruženje hadžija oko Kabe u suprotnom smjeru onom kazaljki na satu  poručuje da je sav naš pokret  put vraćanja Uzvišenom Gospodaru, put vraćanja čovjeka u Džennet, odakle  je i potekao.

Hadž nas uči neminovnosti pripremljenosti na borbu kao i njenim zakonitostima, uzrocima i onom čemu ona treba da vodi i radi čega treba da se vodi.

U tom smislu prenosim stav Islamske zajednice u Bosni I Hercegovini spram trenutnih dešavanja u svijetu koje su po  meni, između ostalog posljedica nepoznavanja i nepriznavanja ovih poruka hadža o kojima sam govorio:

- Vrijeme i svijet u kojem živimo  karakteriziraju akti grupa i pojedinaca koji uzurpiraju vjerske vrijednosti i institucije za različite nepodobne ciljeve i interese. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje sve takve akte, a posebno zločinačke akte grupa i pojedinaca koji uzurpiraju vrijednosti i institucije islama. Grupe i pojedinci koji ubijaju civile, ratne zarobljenike i vrše javne egzekucije su zločinci i njihovo pozivanje na islam je skrnavljenje i  zloupotreba vjere. Zločini koje oni čine nad muslimanima i nemuslimanima ne mogu se opravdati nasiljem i nepravdom koje se vršilo i vrši nad muslimanima od strane drugih zločinaca. Te grupe i pojedinci  ne predstavljaju mislimane niti islamske institucije već samo sebe same… Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini punovažno tumači istine vjere, predstavlja vjerske  ustanove i  brine se o ispravnom obavljanju vjerskih dužnosti i organizaciji vjerskog života muslimana. Pojedinci sa ovih prostora koji se uključuju u grupe i organizacije koje vrše zločine nisu pripadnici Islamske zajednice...

Dani mjeseca zu-l-hidždžea, dan Arefata, dani kurbana i hadža, kurban-hadžskog bajrama u kojima se i pred kojima se nalazimo krzo svoju simboliku, podsjećanje i suštinu poruke koja je o njima izrečena u predajama objedinjuju pored navedenog  i tri povoda Božije milosti: objedinjuju ovisnost i potrebu, potom dovu i traženje, te najposlije trud i pokret.

U kazivanju o Hadžeri i Ismailu, a.s., te u onom o Ibrahimu, a.s., ocu vjerovjesnika, susrećemo se s jedinstvenim primjerom, u kojem se sve tri ova povoda Božije milosti objedinjuju na jednom mjestu, u jednoj priči.

Kada je Ibrahim, a.s., ostavio svoju ženu Hadžeru u neobrađivanoj dolini, a s njom i njenog sina Ismaila, a.s., koji je tad bio dojenče, rekao je:

Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod Tvog Časnog hrama, da bi, Gospodaru naš, molitvu obavljali: zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima, da bi zahvalni bili! (Ibrahim, 37)

Ibrahim, a.s., Božiji prijatelj, otišao je poslije toga za svojim poslom, onako kako mu je Allah Uzvišeni naredio, ostavivši ovu ženu i dojenče same u ovoj oskudnoj dolini, i to po zapovijedi Božijoj. Uskoro su zalihe vode koje su bile uz njih presahnule i dijete je osjetilo žeđ koja je dosegla krajnje granice. Žena se dala u potragu za vodom, ali od vode nije bilo ni traga, dok je dijete koje se migoljilo i rukama i nogama obuzela vriska i plač. Majka trči tamo-amo, uspinje se na Safu i gleda daleko u obzorje ne bi li opazila vodu, a zatim silazi i opet trči u potrazi za vodom do brda Merva i moli Allaha Uzvišenog da je opskrbi vodom u ovoj oskudnoj dolini. A sve to vrijeme dijete plače. Ovaj čudni prizor tog dana prizvao je Božiju milost, pa je Allah učinio da provre Zemzem u dolini koja nije rađala, načinivši je izvorištem i polazištem za mnoga dobra na ovom blagoslovljenom dijelu zemlje.

Ovaj događaj i prizor Allah je učinio sastavnim dijelom hadža, učvrstivši ga u jednom od njegovih najčasnijih propisa.

Koja je to tajna skrivena u ovom događaju i koji su razlozi izlijevanja ove Božije milosti?

Prvi mogući povod: Potreba koju je predstavljala nesnosna žeđ koja je zadesila dojenče, a potreba i ovisnost jedno su od mjesta spuštanja Božije milosti. Ovisnost sama po sebi privlači Božiju milost, te kad god je ovisnost o Allahu veća, povod za spuštanje Božije milosti veći je.

Ali, sve to pod uvjetom da čovjek ne izokrene smisao ovisnosti, pa da pomisli da je on ovisan o imetku i prolaznim dobrima Ovog svijeta, ili da je ovisan o nekim ljudima, umjesto da je svjestan njene stvarnosti, odnosno toga da je njegova ovisnost vezana samo za Allaha. Velika je razlika između ovakve ovisnosti i neke druge ovisnosti. Ona koja privlači Božiju milost jeste ovisnost o Allahu, pa kad čovjek izokrene ovisnost o Allahu u ovisnost o ljudima, ovisnost gubi svoju vrijednost koja privlači Božiju milost, a većina ovisnosti ljudi upravo je ovakve vrste.

Drugi povod za spuštanje Božije milosti u ovom događaju jeste sa'j (ar. ulaganje truda, nastojanje), a ulaganje truda jeste uvjet spuštanja Božije milosti. Nema opskrbe bez truda. Uzvišeni Allah učinio je trud i kretanje u životu čovjeka ključem za svoju milost.

Ako siromaštvo kao činilac od čovjeka zahtijeva da se skrušeno obrati i iskaže svoju potrebu i ovisnost o Bogu, isto tako i trud kao činilac zahtijeva od čovjeka snagu te odlučnost i volju, kao i pokret i djelovanje. Tako, u skladu s čovjekovim kretanjem te trudom i odlučnošću, Allah ga iz obilja Svojih riznica obasipa Svojom milošću.

Pokrenula se Ismailova majka kad je kod njih dvoje nestalo vode, a žeđ obuzela Ismaila. Pokrenula se u potrazi za vodom i uložila krajnji trud. Penjala se na Safu i gledala daleko u obzor ne bi li opazila vodu, a zatim silazila i penjala se na Mervu i opet gledala daleko u obzor ne bi li s tog mjesta opazila vodu.

Pa, iako je ona u ovoj kretnji pregledala cijeli obzor iz položaja Safe i Merve i nije pronašla vodu, nije gubila nadu već je ponavljala ove kretnje, penjanje, silazak, trčanje, od Safe do Merve, i nazad sedam puta. Četiri puta od Safe do Merve i 3 puta od Merve do Safe. Znači njena potraga ne završava tamo gdje je počela. Svaki hajirli trud daje napredak.

Da nije bilo te nade i očekivanja, njen trud završio bi se još pri prvom krugu, ali nada i iščekivanje koji su ispunjavali njeno srce svaki put iznova zvali su je da ponovi trud, sve dok Allah nije olakšao njima dvoma i dao da provre Zemzem ispod stopala Ismaila. Međutim, njenu nadu ispunio je Allah, a ne ona svojim trudom, jer da je polagala nade samo u svoj trud, ona bi još mnogo ranije odustala, još pri prvom ili drugom krugu.

Treća povodo ili uzrok za spuštanje Božije milosti ovdje jeste dova Ismailove majke kao i prethodna dova njegovog oca Ibrahima, a.s., .

Nije je njeno trčanje odvratilo od Allaha niti ju je predanost Allahu ometala u trčanju i u nastojanju da nađe vodu niti joj je nada stagnirala što je nije našla u jednom krugu. Trčala je sedam puta snažno, s odlučnošću i voljom. A onda se dogodi ono što se nije moglo niti zamisliti - zemlja puca pod nogama dojenčeta i izvire hladna, čista, bistra i okrepljujuća voda.

Slavljen neka je Allah i hvaljen neka je! Odazvao se Allah njenom trudu i njenoj dovi, ali ne na mjestu gdje je trčala, već pod nogama dojenčeta koje je udaralo nogama i rukama od žeđi tog dana, da bi je Allah podučio da nije ona to ostvarila svojim trčanjem i traganjem.

Tog dana sjedinila su se tri uzroka koja spuštaju Božiju milost: ovisnost, trud i dova. Ovisnost u krajnjoj granici slabosti i neimaštine, trud sa snagom, odrješitošću i odlučnošću, kao i dova sa skrušenošću, potpunom predanošću i predanim obraćanjem.

Mi svake godine na hadžu oživljavamo ovaj prizor, da bismo naučili od naše majke, Ismailove majke, a.s., kako tražiti Božiju milost te kako prizivati Njegovu milost i dobrotu, kao i to kako iz nje zagrabiti i kako joj se izložiti.

Zanemarivanjem ovih poruka hadža, zanemarivanjem ispravnog odnosa ka znanju (Arefatu) mi se dovodimo u situaciju da nemamo ni ispravnu svijest shodno čemu ne prepoznajemo ni načine borbe ni prave neprijatelje.

Svjedoci smo danas kako je jedan broj ljudi koji sebe naziva jedinim pravim muslimanima započeo borbu na Muzdelifi, nije sačekao da svane jutro, nije sačekao da pređe na Minu i da prepozna pravog neprijatelja, nije, rekao bih, shvatio, da je cilj borbe stići do Božije kuće sliti se u različitost Božijih robova sjedinjenih u jedinstven hod-tavaf.

Svjedoci smo danas mnogih koji čine samo dove. Zbog tog što oni čine samo dove ne vršeći nikakve aktivnosti na njihovom ispunjenju, ne trčeći i ne tragajući opetovano od Safe do Merve mnogi naši Ismaili umiru od žeđi i gladi. Sjetimo se samo koliko smo dova proučili i učimo za Palestinu al nema odziva jer nema našeg skupnog truda da izmjneimo stanje muslimana u njoj.

Svjedoci smo i nas  samih koji pređemo put od Safe do Merve, neki to ponove i dva put i onda stanemo i kažemo, nema pomoći, nemam šta više tražit... nema izlaza sve je gotovo.

Zanemarujemo primjere  hazreti Hadžere. Mi Bošnjaci smo u porošlom ratu prešli put od Arefata preko Muzdelife i Mine do Kabe. Od neznanja i komunizma došli smo kao narod do spoznaje Boga i Božije kuće, no, nakon te borbe, nakon tog procesa padamo na ispitu Saja. Padamo na ispitu izdržljivosti, truda, tevekkula i dove.

Mi mislimo da za razliku od Hadžere imamo koga drugog osim Boga dozvati u pomoć i dozivamo. Ali naš Ismail plače, gladan je, žedan je, bez krova nad glavom u ove dane kad zimu iščekujemo.

Hoćemo li uzeti poruke hadža, poruke naših kurbana, a kurban ima značenje približiti se, zbližiti se. Hoćemo li to učinit kroz našu žrtvu sutra?

Znamo li nakon ove priče gdje nam je Arefat, gdje nam je Muzdelifa, gdje nam je Mina, znamo li se i imamo li snage vratiti se Kabi u jedinstvu učiniti tafav oko nje i na primjerima hazreti Hadžerinim tragati i stići  do spasonosnog  Zemzema čija voda zavisno od potrebe onog ko je pije žednom žeđ gasi a gladnom glad utaljuje?

Molim Uzvišenog Allaha da nam podari dobro i da nas učini od onih koji će priskrbiti sebi darove i blagodati ovih mubarek dana! Amin!

Esad Bajić, džemat Podhum. 3.10.2014.g. / 9. Zu-l-hidždže 1435.h.g.