Sat09182021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić Hutba: Nosimo li u srcima istinsku želju za vrijednostima islama

Hutba: Nosimo li u srcima istinsku želju za vrijednostima islama

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje. (An-Nahl, 90)

U navedenom ajetu, Uzvišeni je spomenuo šest svojstava od kojih su tri pohvaljena a tri pokuđena. Pohvaljena svojstva su: pravednost el-'adl, dobročinstvo el-ihsan i udjeljivanje rodbini 'itau zil-kurba, a pokuđena svojstva su razvrat el-fahša', odvratnosti, el-munker i nasilje el-bagj. Za ovaj ajet, Abdullah bin Mes'ud, radijallahu anhu, je rekao: «To je najuniverzalniji ajet u Kur'anu u pogledu animiranja na dobro i odvraćanja od zla.» 

Prenosi se da je Osman bin Maz'un takođe rakao: «Kada je objavljen ovaj ajet, proučio sam ga Aliji bin ebi Talibu, radijallahu anhu, kojemu se izuzetno dopao, a potom je hazreti Alija rekao: «O porodico Galibova, slijedite ga i uspjet ćete, jer tako mi Allaha, Allah ga je poslao da bi vam naredio savršeno moralno ponašanje. 

Zbog sveobuhvatnosti poruka ovog uzvišenog ajeta, hatibi, petkom na kraju hutbe, diljem islamskog svijeta, sa mimbera uče ovaj ajet potičući vjernike na provođenje ovih veličanstvenih principa.

Draga braćo, o svakom od ovih principa moglo bi se govoriti jako opširno isticati vrijednosti pozitivnih naredbi kao i negativnosti onih koje su kao pokuđene, destruktivne njime označene.

Mi se danas u Bosni i Hercegovini nalazimo u jednom teškom vremenu.  Naoko sve izgleda uobičajeno a opet, ja lično, ne mogu da ne osjetim tjeskobu i strepnju kad sumirma događaje u našem društvu. Često mi pri ovom sagledavanju na um pada kur'anski ajet:

"Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se nered i na kopnu i na moru, da im On da da iskuse kaznu zbog onoga što rade, ne bi li se popravili." ( Er-Rum, 41)

Uz ove ajete prisjetim se i predaje koju sam često slušao od svog rahmetli dede i nene a kasnije u životu i od mnogih alima:

Kada jetim zaplače, Arš zadrhti, a Milostivi poviče: ‘’O Džibrile, ko je rasplakao ovoga? O meleki, uzimam vas za svjedoke da za onoga ko plač jetima zamijeni smijehom, nema druge nagrade osim Dženneta!’’

Dakle plač jetima uzrokuje drhtanje Arša a Allah zna šta se sve dešava s ovom planetom, kosmosom, nama, kad se Arš potrese.

U ovom kontekstu kad promislimo koliko je nepravde u ovom društvu, nepravde koju mi činimo ili je podržavamo, nepravde na koju ćutimo ili se njome u dunjalučke interese koristimo nije čudo da je ovaj nered i ovo naše stanje teže i hiljadu puta. 

Često džematlije kad ovako govorim poslije džume pitaju zašto to govorim vama. Prvo zato što i oni koji su na odgovornim položajima u ovom društvu danas ćuće u nekim safovima. To njihovo prisustvo molitvi jedan je od bitnijih faktora zbog kojih smo i glasali za njih, stoga govorim da čuju, oni prvenstveno, ali i mi. Da bi se naše stanje promijenilo moramo se mi, kao narod promjeniti. Na naslovnici našeg Preporoda kojeg uzimamao i čitamo svako 15 dana stoji kur'anski ajet:

“Allah neće promijeiti stanje jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni samoga sebe”. (Er-Ra'd, 11).

Dakle promjena mora krenuti od svakog od nas pojedinačno. Dajemo li pravo onom kome pripada ili gledamo samo sebe. Dajemo li pravo sebi, svojoj djeci, suprugama, roditeljima, komšijama ili samo gledamo da naša prava izganjamo i pri tom ako može da izganjamo i više nego nam pripada.

Prenosi se kako je Alija, r.a, prepoznao svoj štit kod nekog jevrejina, pa ga je tužio kod tadašanjeg kadije Šeriha b. el-Harisa el-Kindija. Kad su došli na sudsku raspravu, Kadija upita Aliju, r.a, šta ima da kaže, a on reče:„Ono je moj štit, niti sam mu ga prodao niti poklonio„.Kadija se obrati jevrejinu i upita šta on ima da kaže, a on odgovori:„Moj štit i u mojim rukama„.

Kadija je nakon ročišta presudio da štit ipak pripada jevrejinu. Kad je saslušao odluku jevrejin zapanjeno zavika: „Halifa me tužio i kadija donosi odluku u moju korist !! Svjedočim da je ovaj din istina, svjedočim da nema drugog božanstva osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik ! Isto tako svjedočim i priznajem da je ovo tvoj štit, o vladaru vjernika. On ti je ispao u noći, ja sam ga našao i uzeo„.

Jevrej je , prenosi se, kasnije na najljepši način potvrdio svoje riječi, jer se borio sa Alijem, r.a, u jednoj bici i u njoj pao kao šehid, inša Allah!

Ima li danas ovakvih primjera. Ima li želje za njima? Ako kod nas običnog svijeta nema želje za ovakvom pravednošću, ako je naše nezadovoljstvo  prisutno samo zbog tog što neko od nas nije na nečijem drugom mjestu i položaju onda nema nikakve poluge koja bi stvari i naše stanje okrenula naprijed.

Ako je radnik kivan na direktora samo zato što on nema direktorove privilegije, ako u srcu nije prisutna želja da postoji pravednost, poštovanje prava i dr. onda nam se stanje, mislim, neće mijenjati, samo će se mijenjati s vremena na vrijeme ljudi na pozicijama.

Zato sve počinje od nas, od spoznaje ljepote svoje vjere i usvajanja tih ljepota. Islam danas u svijetu ima ja mislim najviše propagatora jezikom. Svaki drugi musliman propagira islam i, veliča ga, "zakiva u zvijezde", što bi narod rekao. Ali, gdje su oni koji ga žive? Nudimo drugima dobru robu a sami je ne koristimo. Hoćete li uzeti i jesti jabuke koje ne jede onaj ko vam ih prodaje. Kako će drugi primiti islam i prihvatiti našu priču ako ne vide da je mi koristimo i u djela pretvaramo?

Zaista nije potrebno islamu da ga mi hvalimo. On je pohvaljen od Uzvišenog Gospodara.  Ne treba da se toliko mučimo jedni drugima da pričamo šta znamo o islamu i njegovim ljepotama. Ima to u knjigama. No, ono što nam treba jeste da ga prikažemo kroz djelo, da ga ostvarimo, da kur'anske ajete poštujemo i o njihovom sadržaju razmišljamo. Pri tom ne bi trebali gubiti iz vida da smo spram kur'anskih ajeta odgovorni. Pitaće nas dragi Bog jesmo li poštovali tuđe pravo, jesmo li brinuli o nemoćnima,  o onima koji su u potrebi ili smo samo na sebe mislili o svoja blaga gomilali.

Primjetio sam kod sebe  a čuo sam i od drugih, da kada čitamo Kur'an uglavnom čitamo ajete o vjernicima, ne bi bilo loše da ponekad vidimo ima li nas u opisima licemjera, munafika, dvoličnjaka, zavidnika, neukih... i o njima Kur'an govori i o stanju njihovom objašnjava, možda bi lakše otkrili uzroke našeg današnjeg stanja u društvu kad bi smo propitali ovaj svoj stav spram Objave, spram islama općenito.

Ne vjerujem da može biti islama u jednom društvu a da njegov miris, svjetlo, ljepota i snaga ne postane vidljiva. Stoga kada opisujemo naše stanje, kada ga sagledavamo, sagledavajmo ga i iz pozicije naše lične vezanosti za islam i islamska načela.

Čvrsto sam ubijeđen kada se dovoljan broj vjerničkih srca stisne u dovi, želji i nadi za pravednošću, napretkom, istinskom bogobojaznošću da će se vriježe toga pojaviti i u društvu.

Molim Allaha da nas pomogne na putu dobra. Amin!

 

Esad Bajić