Sat09182021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić VEŽIMO SE ZA DŽAMIJU I DŽEMAT

VEŽIMO SE ZA DŽAMIJU I DŽEMAT

Poštovana braćo, mi smo u prvom danu mjeseca maja koji u svojim datumima nosi puno simoblike kako bi vezali naše pamćenje za ono što se ne smije zaboraviti. 7.maj se  obilježava kao dan džamija, 10.maj je tradicionalni mevlud na izvoru Bune u Blagaju a on je opet centralni događaj šire manifestacije „Dani mevluda i zikra“koja je počela u Mostaru 29.aprila i trajat će kroz bogate sadržaje sve do 15.maja. Tada nas očekuje i mubarek noć Lejetu-l-miradž. A svi ovi događaji, njihova unutrašnja poruka i pouka upućuju nas na sjećanje, promišljanje, sagledavanje i planiranje. U današnjoj džumi ćemo se podsjetiti uloge i važnosti džamije i džemata. Džamija je bila i ostala najvažnija islamska institucija džemata. Samo ime koje se, u islamskim izvorima i tradiciji, koristi kao sinonim za džamiju - Bejtullah, što znači Allahova kuća, dovoljno govori o ulozi i značaju džamije u životu vjernika muslimana. U nju bi poslije kuće i radnog mjesta najčešće trebalo da navraćamo. Poslanik islama, u toku Hidžre, prije nego i stigne do Medine, već po ulasku u predgrađe naselja Kuba, gradi džamiju. Čim se osjetio slobodnim od dominacije vlasti idolopoklonika iz Mekke on gradi džamiju. Ovaj potez je vrlo indikativan putokaz koji nam otkriva dalekosežnu ulogu džamije u oblikovanju zajednice koju je Allah dž.š. izabrao da vodi ljudski rod ka duhovnim, moralnim i društvenim promjenama do Posljednjeg dana.

Riječ džamija je arapskog porijekla i nastala je od korijena džeme'a, što znači: sastaviti, spojiti, skupiti, (po)staviti zajedno itd. U arapskom jeziku džamija se kaže el-džami', a u bosanskom je, radi olakšanja prilikom izgovaranja, arapski 'ajn (slovo kojeg inače nema u našem jeziku) pretvoren u slovo j pa je tako nastala riječ džamija.

Od istog korijena je nastala i riječ džemat (ar. džema'atun), u značenju: skup, zajednica, grupa, okupljenost.

Na nekoliko se mjesta u Kur’anu potcrtava značaj i prije svega duhovna uloga džamije. U suri Nur (24) se kaže: “U džamijama koje se Allahovom voljom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime - hvale Njega, ujutro i navečer, ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni, da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote Svoje i više dao. A Allah daje kome hoće, bez računa.“

U Kur'anu časnom, u tri ajeta, spominju se džamije uz Uzvišeno Božije Ime - Allah, a ti ajeti su sljedeći: “Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!“[1] “Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na pravom putu.“[2] “Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim džamijama ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruše? Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze. Na ovom svijetu doživjeće sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!“[3]

Posebno su dojmljivi hadisi Allahovog Poslanika, a.s., u kojima on govori o džamijama. U tim hadisima se izražava važnost izgradnje džamija, njihovog održavanja i obavljanja zajedničkog namaza u njima. Navest ćemo neke od njih:

“Ko sagradi džamiju radi Allaha (postizanja Njegovog zadovoljstva), Allah će njemu sagraditi kuću u Džennetu.“[4]

“Ko se kod svoje kuće očisti a zatim ode u jednu od džamija da obavi jedan od Allahovih farzova, jednim korakom mu se oprašta grijeh a drugim podiže stepen.“[5]

“Kad god neko ode u džamiju - jutrom ili naveče - Allah mu pripremi mjesto u Džennetu, koliko god puta ode ujutro i naveče.“[6]

“Namaz obavljen zajednički (u džematu) je vredniji od namaza pojedinca za dvadeset sedam puta.“[7]

“Ko uzme abdest i ode u džamiju, on je Allahu zijaret učinio, a obaveza onoga kome je zijaret učinjen je da počasti onoga koji ga je posjetio!“[8]

“Sedam vrsta ljudi će biti u Allahovom hladu na dan kada nikakvog drugog hlada - osim Njegovog - neće biti: pravedan vladar, mladić koji odraste u pokornosti Allahu, osoba čije je srce stalno vezano za džamiju, prijatelji koji se vole isključivo u ime Allaha, sastaju se i razilaze samo s ciljem postizanja Njegovog zadovoljstva, čovjek kojega lijepa i ugledna žena pozove na blud, a on kaže: 'Ne, ja se bojim Allaha!', čovjek koji udjeljuje sadaku tako da mu ljevica ne zna šta mu je udijelila desnica i čovjek koji se sjeti Allaha u samoći pa mu oko zasuzi!“[9]

Poruka navedenih hadisa je sasvim jasna: Poslanik, a.s., je nastojao kod svojih sljedbenika razviti ljubav prema džamiji, koja je svjetionik islama i mjesto za podizanje čovjeka.  

Gledano kroz historiju, džamija je bila centar iz kojeg se dijelila materijalna pomoć (zekat i sadaka). Ona je služila i kao prihvatilište za beskućnike i kao dom u kojem su zbrinjavani stariji i iznemogli. Sadašnja uloga džamije je unekoliko ograničena s obzirom na postojanje drugih institucija koje su preuzele mnoge funkcije koje je džamija obavljala u prošlosti. Džamija kao institucija je u proteklih 20 godina doživjela mnoge nasrtaje, koji su išli za tim da džamiju svedu na mjesto pukog obredoslovlja, a džematliju na pasivnog pobožnjaka. To se događalo usljed invazije nemuslimanskog načina mišljenja. Na nama je da džamiji vratimo onu ulogu koju su imali za vrijeme zlatnog doba islama. Ne smijemo odustati od misije islama, koja je vječna, zbog poteškoća na tom putu koje su prolazne. I ne zaboravimo da nema kvalitetne misije islama bez dobro organiziranog džemata na čelu sa kompetentnim imamom i odanim suradnicima. A poteškoće na tom putu, što su teže - naše nagrade i sevabi sve su veći. A poteškoća će uvijek biti, jer šejtanu je najteže kada pojedinac stane na namaz, a raspada se od žalosti i bijesa kada taj namaz obavlja u džematu. Ne zaboravimo da nas Allah dž.š. na Sudnjem danu neće pitati jesmo li osnovali fudbalski klub, naprimjer, ali će nas pitati jesmo li osnovali džemat i sagradili džamiju.

Podsjećanja radi za vrijeme posljednje oružane agresije na BiH potpuno je porušeno 614 džamija (534 od strane srpskog agresora, a 80 od hrvatskog agresora), dok je oštećeno 307 džamija (249 od srpskog agresora, a 58 od hrvatskog agresora), što čini 80,5% od ukupnog broja 1144 džamije, koliko ih je bilo prije ove dvije agresije. Pored toga je od ukupno 557 mesdžda (džamija bez munare), potpuno porušeno njih 218 (od srpskog agresora 175, a od hrvatskog agresora 43), dok je oštećen 41 mesdžid (21 od srpskog agresora, a 20 od hrvatskog agresora), što čini procenat od 46,40%. Ovome treba dodati još 14 potpuno uništenih i 18 oštećenih mekteba, te 447 uništenih i 160 oštećenih drugih vakufskih objekata. Ovo su podaci koje moramo znati, da se zlo ne ponovi, jer narod koji ne zna šta mu se desilo u bliskoj prošlosti, ima šansu za nestanak u eventualnom narednom naletu, jer kada nestane tragova materijalne i duhovne kulture i kada se izgubi kolektivno pamćenje, blizu je i biološki nestanak jednoga naroda.

Gradnja nove gradske džamije u Konjicu, prve nakon skoro 400 godina u ovom gradu, posebna je prilika, odgovornost ali i dar  naše generacije. Ona je znak kontinuiteta, neprekinute niti koja je započela 1565. godine gradnjom Repovačke džamije u Konjicu, niti koja se tkala i otkala do sada 45 džamija na području Konjičkog kraja među kojima će kao centralna i najveća biti ova gradska džamija koju podižemo u gradu Konjicu. Da bi s početkom mubarek mjeseca ramazana džamijski prostor bio potpuno završen potrebno je skupiti 50.000 KM te je stoga medžlis IZ-e Konjic pokrenuo akciju 1000 donatora po 50 KM koja hajirli teče i u koju pozivam sve  koji su u mogućnosti da se uključe darujući sebi od sebe onoliko koliko mogu.

 

Esad Bajić, Podhum, 01.05.2015.g.[1] El-Džinn, 18.

[2] Et-Tevbe, 18.

[3] El-Bekare, 114.

[4] Prenose El-Buhari, Muslim, Et-Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed.

[5] Prenosi Muslim.

[6] El-Buhari i Muslim.

[7] El-Buhari i Muslim.

[8] Hadis bilježe El-Bejheki u Šu'abu-l-iman; Ibn Hibban u Ed-Du'afa' i Et-Taberani u El-Mu'džemu-l-kebir.

[9] El-Buhari i Muslim.