Sat09182021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić DUHOVNE I MATERIJALNE VRIJEDNOSTI

DUHOVNE I MATERIJALNE VRIJEDNOSTI

Živimo u vremenu kada se vrjednuju materijalni i novčani profit a zanemaruje duševni dobitak. Vrijeme kada je ambijent poticanja na slobodnoj realizaciji svih protjeva i želja  prenaglasio značaj egoizma i pohlepe i učinio ih standardom na koji se savremeno društvo fokusira. Na svjetskoj sceni danas nastupa zapadni neokolonijalizam. Islamske zemlje se eksploatišu od strane Zapada, na njihovom tržištu se plasira roba sa Zapada, a njihovi narodi predstavljaju jeftinu radnu snagu. Općepoznato je da su islamske zemlje ustvari ekonomski i tehnološki skoro potpuno ovisne o Zapadu. Nadalje, prisutna je intelektualna kriza u vidu opšte neprosvijećenosti kao i velika stopa nepismenosti u većini ovih zemalja, što olakšava prodor kulturnog imperijalizma Zapada i njegove hegemonije. Plasiranjem raznih uvezenih sistema i ideologija zapadna civilizacija se predstavlja kao univerzalna civilizacija i kao jedini orijentir u sadašnjem svijetu. To ide dotle da  veliki broj muslimana u svojoj naivnosti  kompromisima želi da se usaglasi sa Zapadom svojim identitetom, kulturom, vrijednostima pa čak  i samom vjerom.

Zapadni, materijalistički pogled nije okrenut usavršavanju ljudskih vrlina, nego iskorištavanju ljudskih slabosti.  Ljudsku slabost da želimo i hoćemo više, uveliko iskorištava kroz reklamnu i drugu industriju. Reklame na televiziji i drugim medijima stalno nas potiču da kupujemo stvari koje vrlo često i ne trebamo a još češće ih i ne možemo priuštiti. Sve to ima izrazito štetne posljedice i na pojedinca i na naše društvo u cjelini. Kroz te reklame se često eoritiziranim scenama cilja na ljudske strasti i sve ono što će izazvati niske, putene porive kod čovjeka i pomoći da se više osjeća životnjom a manje misaonim bićem sa moralnim vrijednostima u sebi.

Materijalistički pogled na svijet kojem smo izloženi danas voli one koji se prilagođavaju njegovim mjerilima. On pokušava utjecati na naša osjetila — vid, dodir, okus, miris i sluh — i tako nas navesti na materijalistički način života. Stavljajući naglasak na ‘želje očiju’, on nas potiče na težnju za materijalnim dobitkom i isti predstavlja kao jedino mjerilo. Stalno nam se natura da ne postoje vrijednosti važnije od novca, položaja i materijalnog bogatstva,  animalnog uživanja u konačnici.

Materijalni napredak koji je došao kao rezultat industrijskog razvoja i koji je prenaglasio materijalno i tjelesno a zapostavio duhovno i karakterno doveo je savremenog čovjeka I čovječanstvo u katastroflano stanje kojem svjedočimo. Porodica je ozbiljno nagrižena i prijeti joj rastakanje a time i rastakanju čitave ljudske zajednice koja je stabilna onoliko koliko je stabilna porodica. Ulažu su veliki resursi u širenje svih devijantnih društvenih pojava koje je Objava zorno označila kao pogubne i posvjedočila o stradanju ranijih naroda koji su im se predavali.

O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa. (El-Hudžurat, 13.)

Društvo o kojem Kur´an govori je  visoko moralno društvo. U njemu  je ugled svakog pojedinca, njegova čast i dostojanstvo nedodirljivo. 

„ O vjernici! Vi uvijek pravedni budite i radi Allaha pravedno svjedočite, makar to bilo i na štetu vašu, ili na štetu roditelja vaših, ili na štetu bližnjih vaših, bili oni bogati ili bili siromašni- pa Allah će o njima brinuti! I strasti ne slijedite, pa da tako nepravedni budete! A ako krivdi nagnete, ili svjedočenje izbjegavate, pa, Allah doista sve zna šta vi činite“. (An-Nisa, 135.)

Slijeđenje strasti, davanje prednosti svojim željama, neosnovanim promišljanjima koje proizilaze iz prohtjeva je utabana staza naše nepravednosti kako u privatnom tako i u društvenom životu/ ve la tettebi-l heva en ta´dilu/, kako se kaže u gornjem ajet-kerimu.

O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite! (Al-Maida, 8.)

Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje. (An-Nahl, 90.)

Biti musliman znači biti pokoran božijoj volji i Njegovom Zakonu ili šerijatu, što u prijevodu znači put, pravac, svjetonazor kojemu se pripadnik islama treba pokoravati. Norme koje precizno propisuju način ponašanja muslimana sadržane su svetoj Knjizi, Kur'anu i sunnetu ili praksi Božijega Poslanika, Muhammeda, a.s. 

Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete.(Ali Imran, 110.)

Iako se svako od nas kao pojedinac oseća bespomoćan da promijeni neke vrijednosti i zakonitosti koje vladaju u društvu, svakako imamo, ne samo mogućnost, nego i odgovornost da ostvarimo funkcionalnost i sklad u svome sopstvenom životu. Tu mogućnost nam niko ne može da oduzme a pogotovo ne bi smjeli mi sami sebi.  Neko je jednom izjavio: "Ljudi bi hteli da menjaju svet, a niko neće da menja samog sebe." Svaki čovek, ukoliko želi da mijenja bilo šta, treba najprije da pođe od samog sebe, a ta njegova promjena neminovno će uzrokovati i usloviti i promjene oko njega,. Osnovni element našeg društva jesmo mi zajedno s našim porodicama. Svako se od nas našao u situaciji da posvjedoči koliko je jedna čovjek važan za društvo. Koliko u trenucima panike znači jedan smiren i odlučan glas. Koliko zorno o tome svjedoče i naša sjećanja iz ratnih godina kada smo vidjeli da hrabrost i umješnost jendog čovjeka čini da se jedno mjesto odbrani ili ne odbrani. Društvo ma kakvo bilo sadržano je od nas, od jedinki i upućeno je na jedinku, izmjenom stanja jedinki mjenja se i društvo.

"Allah neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni samoga sebe!" (Er-Ra'd, 11.)

U našem društvu je mnogo destruktivnih oblika ponašanja. Njihovo uvećanje olakšava njihovo širenje, no kada se jedan čovjek odupre olakšaće i drugom, dvojica trećem itd.

A razlog odupiranju štetnim pojavama i podnošenju tegoba na tom putu sadržan je u našoj vjeri, u Božijoj naredbi i nagradi koja je obećana takvima. Podržava je i Božija prijetnja strašnom kaznom ukoliko se prepustimo i ukoliko nam bude lijeno.

Kao što rekoh u ratnim danima smo svjedočili važnosti i utjecaju pojedinca, situacija da je bilo biti ili ne biti je iz nas izvlačila ono najbolje, trebamo ozbiljno shvatiti činjenicu da je čovjek bez vjere mrtav čovjek i shvatiti da je i ova današnja borba  za moralno društvo koje počiva na islamskim normama jednako važna kao i ona u rovovima kroz koju smo prošli. Moramo sačuvati živim duhovne vrijednosti u našem društvu i biti svjesni da je bez njih svaki napredak - napredak prema Džehennemu.

Molim Allaha Milostivog i Samilosnog da nam pomogne u dobru! Amin!

 
Esad Bajić
Džemat Grabovci 14.08.2015.g.