Sat09182021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić U susret mjesecu ramazanu (2) - DAROVI RAMAZANA

U susret mjesecu ramazanu (2) - DAROVI RAMAZANA

U mjesecu ramazanu je Allah Uzvišeni podario ljudima najveću blagodat i milost: "U mjesecu ramazanu objavljen je Kur’an, koji je uputa ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra i zla." (El- Bekare, 185.)

U mjesecu ramazanu je Allah Uzvišeni propisao ljudima posebno sredstvo za stjecanje bogobojaznosti: "O vjernici, propisuje vam se post, kao što je bio propisan generacijama prije vas – ne bi li stebogobojazni bili!" (el-Bekare, 183.)

Od Ibn Abasa navodi se predaja da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Kada bi sljedbenici moga ummeta bili svjesni Ramazana, željeli bi da cijela godina bude Ramazan.“

Ramazan se u predajama spominje, inšallah, kao naš mjesec,kao mjesec Muhammedovog, a.s., ummeta[1] a obavezni post koji je posebna karakteristika ovog mjeseca je označen kao Allahov:

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi: ”Allahov Poslanik, a.s., je rekao:”Uzvišeni Allah kaže:’ Svako djelo pripada sinu Ademovom, osim posta, on je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem’”... [2].

Svi mjeseci u godini su jednako Allahovi mjeseci, no kod mjeseca ramazana postoji istaknutost, posebnost koja mu daje jedan zaseban status. Muhammed, a.s., je bodrio muslimane da veseli i srećni dočekuju ramazan, čestitao bi im ovaj mjesec i dobro koje sa njim podaruje Uzvišeni Allah. Isticao im je važnost natjecanja u vršenju svih vrsta pobožnosti u njemu kako bi ga cijelog proveli u atmosferi najdublje bogobojaznosti.

Resulullah, a.s., je prenio riječi Uzvišenog Allaha koje govori melekima u provoj ramazasnkoj noći:

“'O Ridvane, otvori vrata Dženneta! O Malik, zatvori vrata Džehennema za postače iz ummeta Ahmedovog! O Džibrile, spusti se na Zemlju i okuj buntovne šejtane! Stavi ih u lance i baci ih u okeane da ne mogu sijati smutnju i kvariti post sljedbenicima ummeta Mog miljenika Muhammeda, s.a.v.s.”

Također se u istoj predaji prneosi da Allah, dž.š., naređuje pozivaču s nebesa da poziva tri puta svake ramazanske noći:

“Ima li iko da nešto traži od Mene pa da mu ispunim želju? Ima li iko da Mi se kaje za učinjenjene grijehe pa da mu oprostim? Ko je taj ko će dati zajam Onome čiji imetak ne propada i Koji valjano ispunjava dato obećanje, ne čineći nikome nepravdu?"

Resulullah, a.s., nadalje je rekao: "Svakog dana u vrijeme iftara Allah, dž.š., oslobađa hiljadu hiljada duša od Vatre, a svaka od njih je već bila zaslužila ulazak u Džehennem. U posljednjoj ramazanskoj noći Allah, dž.š., oslobađa onoliko koliko je oslobođeno tokom cijelog mjeseca.” [3]

Također se prenosi hutba Poslanika, a.s. o ramazanu u kojoj se kaže:

 ''O ljudi, došao vam je Ramazan sa blagoslovom, milošću i oprostom, mjesec koji je Allahu s.v.t. draži od svih drugih mjeseci, čiji su dani važniji od svih drugih dana, čije su noći značajnije od svih drugih noći, čiji su sati bolji od svih drugih sata. To je mjesec u kome ste pozvani Allahu s.v.t. u gostoprimstvo, u kome se smatrate Allahovim dobrim i plemenitim ljudima. Vaše disanje u ovom mjesecu je tesbih, a spavanje ibadet. Vaš posao koji obavljate u ovom mjesecu biće primljen kod Allaha s.v.t. i dova biće uslišana. Tražite od svog Gospodara, iskreno i čista srca, da vas pomogne u postu koji vam je propisao i u učenju (čitanju) Knjige koju vam je objavio. Nesretan je samo onaj kome je u ovom mjesecu uskraćen Allahov s.v.t. oprost. Sjetite se dok ste gladni i žedni, gladi i žedi Sudnjeg dana. Dijelite onima koji su siromašni i napušteni. Poštujte starije i imajte samilosti prema mladima. Održavajte rodbinske veze. Oborite poglede od onoga što vjerniku nije dozvoljeno gledati i ono što je vjerniku zabranjeno slušati. Smilujte se prema siročadima drugih i Allah s.v.t. će se smilovati prema vašim. Tražite od svog Gospodara da vam oprosti grijehe. Dignite svoje ruke Allahu s.v.t. sa dovom poslije svakog namaza. To je najbolje vrijeme za dovu u kome Allah s.v.t. obasipa svoje robove milošću i prima dovu koja mu bude upućena. O ljudi, vaše duše su ovisne o vašim djelima. Oslobodite ih traženjem oprosta od grijeha. Vaša leđa su natovarena teškim teretom. Ublažite tu težinu što dužom sedždom. Znajte da se Allah s.v.t. kune Svojom veličinom da neće mučiti one koji klanjaju i sedždu čine i da ih neće plašiti džehennemskom vatrom kada svi ljudi dođu pred Gospodara svjetova.'' Širazi, Kelimetur-Resuli, 362, Medžellet er-Rabita, maj 1998. godine.[4]

Ovako je Poslanik opisao ramazan i njegovu veličinu, a ovim hutbama nisu iscrpljene predaje i hadisi vezani za ovo mubarek vrijeme koje nam dolazi, ako Bog da, iskoristićemo 5-10 minuta svake ramazanske večeri pred jaciju i teravih-namaz u ovoj džamiji da se podsjetimo na ramazanske i druge darove vjere islama, pa bujrum. Nemojmo zaboraviti da je znanje farz, da bez znanja o vrijednosti mjeseca ramazana nema ni radovanja njemu, da bez znanja o bilo kojoj stvari nema ni uspjeha. Svrha našeg posta nije glad i žeđ, njegova svrha je spoznaja viših vrijednosti i stjecanje bogobojaznosti, takvaluka, stjecanje ispravne u djela pretočene svijesti o Bogu, o nama, o svijetu na kom smo i svijetu na koji smrću idemo. Pred nama je 29 dana osvjedočenja u sopstvene kapacitete i mogućnosti i 29 dana prosvljetljenja. Kad budemo učili Kur’an čitajmo i prevod, da ako Bog da, iz ramazana izađemo i pametniji.

 

Molimo Allaha da u našim srcima poveća radost i veselje zbog dolaska mjeseca ramazana, da nas u njemu učini posjednicima Njegovih dobara i imaocima svih lijepih darova i uresa kojima  je On odlikovao dane i noći, sate i minute ovog dolazećeg mubarek vremena! Bože oprosti nam naše grijehe, smiluj nam se i uputi nas dobru!  Amin!

Esad Bajić

Čaršijska džamija u Konjicu

3.juni 2016.godine /27 šaban 1437.h.g.

 

Izvori:

________________________________________

[1] Ebu el-Futuh ibn Ebi el-Fevaris bilježi hadis kojega prenosi el-Hasan, hadis je mursel, da je rekao Poslanik, alejhisselam: “Redžeb je Allahov mjesec, šaban je moj mjesec, a mjesec Ramazan mjesec je moga ummeta.”

[2] Bilježi ga Buharija i Muslim.

[3] Hadis prenose: El-Munziri u djelu Et-Tergib, Ibn Hibban u djelu Es-Sevab i El-Bejheki u Sunenu. Poznati hadiski uèenjak Muhammed Zekerijja el-Kandehlevi, autor èuvenog komentara Malikovog Muvetta\'a (Evdžezu-l-mesalik, šerh Muvetta\'i-l-imam Malik), kaže: \"Rekao je imam Es-Sujuti u èuvenom hadiskom djelu Et-Tedrib: \'Imam El-Bejheki se pridržavao pravila da u svojim djelima ne zabilježi hadis za koji smatra da je apokrifan (mevdu\')\'. Uèenjak \'Ali el-Kari\' u djelu El-Mirkah spomenuo je nekoliko puteva (seneda) kojima je (gore spomenuti) hadis prenesen, a potom je rekao: \'Postojanje više puteva kojima se ovaj hadis prenosi ukazuje na to da on ima svoju osnovu - asl (tj. taj hadis je Poslanik, s.a.v.s., doista i kazao.\'\" (Vidi: Muhammed Zekerijja Kandhalwi: Virtues of Ramadhan, Islamic Book Service, New Delhi, India, str. 76)

 [4] IZBOR POSLANIKOVIH HUTBI, priredio dr. Jusuf Ramić, Izdavač: El-Kalem, Sarajevo, 2001. god