Sat09182021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić Hutba: CIJENIMO LI VRIJEDNOSTI ILI SAMO VRJEDNUJEMO CIJENE?

Hutba: CIJENIMO LI VRIJEDNOSTI ILI SAMO VRJEDNUJEMO CIJENE?

Prije nekolike večeri, moj mlađi sin, koji tek treba poći u osnovnu školu, upita me bi li volio da sam bogat pa da na njegove želje za kupovinog ovog-onog ne moram govoriti kako nemam para. A onda kad su mu pokušao kazati da sam bogat jer imam njega, njegova brata, sestru, majku, dom, hranu, zdravlje, slobodu…on se začuđeno nasmija i rečeo: Pa, babo, kako si bogat što imaš mene, pa ne piše, na meni sto maraka!

Nagnalo me to na razmišljanje, preispitivanje, podsjetilo na paradoks našega vremena: znamo cijene svega, a vrijednost ničega. Vrijednujemo cijene ne cijenimo vrijednosti.

Nekada davno cijena robe uglavnom je bila sukladna vrijednosti uloženoga znanja, rada i materijala u proizvodnju određenih roba, pri čemu je čak i cijena rijetkih roba poput zlata ili dijamanata bila sukladna trudu uloženom u dolaženju do njih. U današnjem društvu društveno-ekonomski "razvoj" je doveo do toga da je SVE roba. Sve se hoće prodavati i kupovati. Prodaje se i kupuje ponašanje ljudi, razmišljanje ljudi, ciljana okupljanja ljudi, savjest ljudi. A kada je SVE roba, kada se može kupiti nečija savjest, nečija "stručnost", nečije "znanje" i nečije ponašanje, onda nestaje ljudskost, nestaje humanost, nestaje solidarnost, nestaju sva mjerila vrijednosti. Dolazimo do stanja kada sve ima cijenu al’ malo šta ima istinsku vrijednost.

Gdje sam pogriješio(ne)odgajajući dijete? U činjenici da nisam uložio dovoljno vremena da mu obrazložim koje njegove želje imaju a koje nemaju pravu vrijednost nego sam mu umjesto toga govorio “nema babo para”. Ko je dijete naučio da su pare mjerilo svih stvari? Ja!

Ne bih ovu svoju sramotu govorio da mislim kako sam usamljen u ovoj grešci. Mislim da nisam, mislim da ovako ne rezonuje samo moj Hasan, Bog mu dao hajr, nego i većina nas.

Kada sam mu kupovao ruksak za školu vidio sam da imaju dva ista, jednom je cijena 50 drugom 70. Razlika je samo u slici na poleđini. Slika grba fudbalskog kluba diže 20 KM cijenu ruksaka u odnosu na sliku Spužva Boba. Navikajemo se da ne tražimo ono što je vrijedno u stvarima-robi-pojavama, nego ono što ima veću cijenu. Sate vremena provodimo gledajući tzv. zvijezde na TV-u koji nemaju nikakvu ljudsku, stručnu i moralnu vrijednost, ali su na "cijeni" radi vještačke medijske promocije. Češljamo se kao oni, hoćemo da oblačimo šta i oni, da nam banja miriše kao njihova… Teško se otimamo trendu da je cijena=vrijednost. Iako često cjena nečega zapravo nema veze sa vrijednošću toga istog. Tako i političare cijenimo prema onome što govore a ne prema tome koliko vrijedi ono što su uradili za većinu nas.

Vjernici bi trebalo da na islasmkim osnovama sagledavaju vrijednosti i da ih spram toga“cijene”. 

Sutra nastupa mjesec zu-l-hidždže, mjesec velikog dobra i vrijednosti, mjesec hadždža, kurbana, dobrovoljnog posta, Arefata, tekbira, tešrika, tahmida, tehlila; mjesec pobožnosti, pokornosti i poslušnosti Allahu, dž.š. Pred nama su blagoslovljeni i najodabraniji dani godine!  Mjesec zul-hidže je uz ramazan najvrjedniji i najodabraniji mjesec u godini.

Na vrijednost ovih dana ukazuje i zakletva Uzvišenog Allaha u Kur'anu: ''Tako mi zore i deset noći'' (Fedžr, 1.-2.). Ibn Kesir je spomenuo u komentaru ovog ajeta riječi Ibn Abbasa, r.a., da se ovim riječma misli na noći prvih deset dana zul-hidždžeta.

Imam Buharija zabilježio je hadis od Ibn Abbasa, r.a., da je Allahov Poslanik kazao: ''Ne postoje dani u kojima su dobra djela draža Allahu od dobrih djela u ovim danima'' - misleći na prvih deset dana zul-hidždžeta. Upitali su: ''Allahov Poslaniče, pa čak ni borba na Allahovom putu - džihad?'' Poslanik je rekao: ''Čak ni borba na Allahovom putu, osim u slučaju kada čovjek izađe u borbu zalažući svoj život i svoj imetak, i ništa od toga ne vrati.''

Na osnovu spomenutog, muslimanu je propisano da se maksimalno potrudi u činjenju ibadeta u ovim danima. U Musnedu imama Ahmeda zabilježena je da je neki čovjek upitao Allahovog Poslanika: ''Šta kažeš o postu na dan Arefata?'', a Poslanik je odgovorio: ''Očekujem da će Allah onome ko posti taj dan oprostiti grijehe u prethodnoj i predstojećoj godini.''

Kao što se uz ramazan posebno trudimo u zadnjih deset noći ibadetom dočekat Noć Kadra, tako se u mjesecu zul hidžetu trudimo u prvih deset dana dočekati Bajram.

Uzvišeni Allah je odlikovao pojedina mjesta i vremena nad drugima i odredio većom vrijednost ibadeta u njima. Namaz obavljen u haremu Kabe vrijedi kao stotina hiljada namaza obavljenih na drugim mjestima. Zato oni koj istinski vode računa o stvarnim iskonskim vrijednostima ne žale potrošiti 10.000 KM da priskrbe sebi mogućnost obavljanja hadža i klanjanja na svetim mjestima gdje Allah posebno nagrađuje. Allah je milostiv i prema nama koji nemamo ta sredstva da odemo do svetih mjesta pa nam je dao sveta vremena koja su dostupna svakom. Vrijednost mjeseca ramazana, Noći Kadra, dana petka… Kada je dunjaluk u pitanju itekako smo informisani gdje se nešto može jeftnje kupiti, gdje se može veća dnevnica zaraditi no da li smo isto tako svjesni vrijednosti vremena u kojem živimo da li vodimo računa o vrijednosti prvih deset dana mjeseca zul-hidždžeta? Jesmo li se informisali, jesmo li zainteresovan da znamo? Naše temeljito pripremanje za ove blagoslovljene dane je pokazatelj naše svijesti, jačine našeg imana i naše želje da zaslužimo Allahovu milost i zadovoljstvo. Naša zainteresovanost za ove vrijednosti pokazatelj je naše vjere i naše bogobojaznosti.

Deveti dan zul-hidždžeta ima posebnu vrijednost kod Allaha, dž.š., i to je najbolji i najvažniji dan u cijeloj godini. Toga dana su sve hadžije okupljene na jednom mjestu i svi zajedno veličaju, mole Allaha, dž.š., i zahvaljuju Mu se na Njegovim blagodatima. O njemu ćemo kao i o bajramu opširnije narednog petka koji prethodi ovim velikim mubarek danima, abda.

Danas ćemo spomenuti kurban, jer se za kurban treba i materijalno pripremit. Vjerujem da smo se svi koji smo zanijetili klati kurban informisali i o cijenama. To je sasvim normalno. No danas ćemo se i posjetiti vrijednosti onoga što dobijamo za tu cijenu:

U Kur'anu, sura El-En'am 162. ajet Uzvišeni objavljuje:  Reci: “Uistinu, salat moj i žrtva moja i život moj i smrt moja su za Allaha, Gospodara svjetova.

Uzvišeni Allah dž.š. veli: “Zaista smo ti mi dali najveće dobro, ovog i budućeg svijeta. Pa klanjaj svome Gospodaru i kolji kurban. Zaista je onaj koji te mrzi bez spomena.”(El-Kevser, 1-3)

“Do Allaha neće stići njihovo meso ni njihova krv, nego će do njega stići vaša bogobojaznost. Tako vam ih je On potčinio da veličate Allaha zato što vas je uputio na Pravi put. I obraduj dobročinitelje.” (El-Hadždž, 27)

Ne određuje dakle vrijednost kurbana cijena koju smo platili za nj nego bogobojaznost, svjesnost koja proizilazi iz poznavanje vrijednosti pokoravanja Uzvišenom.

 „Pitali su ashabi Poslanika, a.s.,.: Zašto koljemo kurbane? To je praksa-sunnet vašeg oca Ibrahim a.s. Pa šta mi imamo od toga? Poslanik reče: Za svaku dlaku (kurbana) bit ćete nagrađeni." (Hakim) „Zaista, među najdraže stvari Uzvišenom Allahu spada klanje kurbana na kurban bajram. Zaista će on doći na Sudnjem danu u svom obliku, sa svojim rogovima, vunom i papcima. Allahu će njegovo dobro djelo dospjeti (njegov kurban) prije nego krv padne na zemlju, pa radujte se tim nagradama." (Tirmizi, Ibnu Madždže) „Ni u šta novac nisi bolje uložio i investirao od klanja kurbana u danima Kurban bajrama." (Darekutni u svom Sunenu)

Prenos se da je Poslanik, a.s., rekao: "Ko bude u mogućnosti da zakolje kurban, a to ne uradi neka se ne približava našem džematu."

Draga djeco i omladino, septembar je i mjesec početka školske i mektebske godine. Nemojte svoju vrijednost gledati kroz slku na ruksaku, marku odjeće koju nosite, nego po znanju koje trudom i zalaganjem stičete.

Nadam se da  smo iz ovih ajeta i hadisa naslutili vrijednost istinskog znanja, vrijednost kurbana, vrijednost narednih deset dana mjeseca zu-l-hidžeta i da ćemo se, ako Bog da, osvjedočti ibadetom u ovim danima da smo od onih koji znaju razlučiti i priskrbiti sebi prave vrijednosti. 

Molim Allaha da našim hadžijama podari svaki hajr a nama primi dove i u narednim godinama nam podari sreću obavljanja hadža! Amin!

Esad Bajić, Nova gradska džamija u Konjicu, 2. septembar 2016.g.