Sat09182021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić DAJMO GLAS HABILU

DAJMO GLAS HABILU

Draga braćo! Bajram je u ponedjeljak, 12. septembra 2016.g. a bajram-namaz na području Medžlisa Islamske zajednice Konjic klanjat će se u 7 sati i 2 minute na 41 mjestu, od toga u gradu u svim gradskim džamijama i sportskoj dvorani u Konjicu.

Dvije su odrednice vezane za ovaj Bajram i po njima se i naziva: kurban i hadž. Čin kurbana kao ibadeta dragom Bogu veza je koja nas povezuje sa prvim čovjekom na Zemlji Ademom, a.s..  Kroz prisjećanje na dugu historiju ovog ibadeta mi se prisjećamo Ademovih sinova Habila i Kabila. U suri Maide, 27. ajet učimo  riječi Gospodara našega: “Istinski im ispričaj događaj dvojice sinova Ademovih. Obojica su kurban žrtvovali i poklonili. Od jednog je kurban bio primljen a od drugog nije. Tada onaj reče drugom: “Tebe ću ubiti!”, a ovaj odgovori: “Žrtve Allah prima samo od dobrih i bogobojaznih!”

Razlog prinošenja kurbana sinova Ademovih kako se navodi bilo je različito mišljenje pa su prinijeli žrtvu da bi im Bog pokazao ko je u pravu.

Kad je Allah primio Habilov a odbio Kabilov kurban, Kabil se naljuti i ubi svoga brata. Ovo nas navodi na razmišljanje i daje mnoge poveznice i s nama i današnjim vaktom? Kabil nije odbio “prijedlog” da se kurbanom rješi njihov nesporazum. Prihvatio ga je, ali nije prihvatio sud koji je tako proistekao. I danas, ovdje kod nas a i širom svijeta, muslimani u načelu ne odbijaju islam, ne odbijaju Boga, ali kad se Božija riječ ne poklopi s njihovim htjenjem onda mijenjamo tumačenje Božije riječi prema svom htijenju , međusobno se zavađamo i kako stvarnost svjedoči na sav mah ubijamo. Puno je Kabila a malo Habila, čini mi se. Kabili su i Kabilima i Habilima Kabili. Čim nije po njihovom oni vele: 'Sigurno ću te ubiti!'  Habil dočim kaže: A ako ti i pokušaš mene ubiti, ja neću tebe, jer ja se bojim Allaha Gospodara svih svjetova. Kabil je zadojen nefsom, žudnjom i nemirom a Habil svjesnošću, vjerom, strpljenjem i mirom.

“Do Allaha neće stići njihovo meso ni njihova krv, nego će do njega stići vaša bogobojaznost. Tako vam ih je On potčinio da veličate Allaha zato što vas je uputio na Pravi put. I obraduj dobročinitelje.” (El-Hadždž, 27)

“Reci, Moja molitva, moj kurban, moj život i moja smrt pripadaju samo Allahu Gospodaru svjetova.” (El-En'am, 162)

Kad budemo klali svoje kurbane, pokušajmo prerezat vratove našim ružnim nefsanskim porivima i osloboditi Habila u sebi. Pokušajmo se izdić na stepen da centar našeg djelovanja ne bude naše JA nego Bog, Gospodar svjetova.

Drugi slučaj vezan za kurban je slučaj Ibrahima, a.s. i Ismaila, a.s. koji nas, između ostalog, uči jednoj mudrosti vezanoj  za prvi slučaj. Ibrahimu bi naređeno da prinese sina, Ibrahim se potpuno predan Bogu odazva naredbi kao i njegov sin (Ismail, a.s.) no, kao rezultat njihovog pokoravanja Džibril im dovede ovna kao zamjenu za Ismaila. Allah je Milostivi i Samilosni. Kao da nas ovaj događaj uči smislu naše vjere. Kao da nam govori da se može u ime Boga sve žrtvovati a da ništa ne izgubimo nego čak i da dobijemo i to u najljepšem obliku. Potrebno je samo da vjerujemo i ne sumnjamo. Kao da nam ovaj događaj kazuje da je i Kabil mogao dobiti što je želio da se pokorio kao Ibrahim i bio strpljiv. Kao da i svima nama ovaj događaj svjedoči da je žrtvovanje Bogu, i kroz kurban i kroz zekjat i kroz sadaku i kroz hadž te druge vidove propisanih ibadeta u stvari davanje sebe nepotpunog Bogu da bi nam uzvratio potpunošću, priznavanje sebe nemoćnim da bi nam Allah dao snagu, priznavanje sebe potrebitim da bi nam Allah ispunio potrebe. Mi od svojih normalnih želja na dunjaluku u stvari odustajemo onda kada isključimo strpljenje i Božiji propis kako do njih doći a pokušamo ih ispuniti nekim svojim načinima. Oni koji se povedu za primjerom Ibrahimovim i Ismailovim, oni će sebi lijep spomen za života učinit a i kad ih ne bude spomen lijep o njima će ostati.

U hadisi-kudsiju se navode Božije riječi: "Robe Moj, ti želiš jedno, Ja drugo, a uvijek se dešava onako kako Ja hoću. Pa ako se prepustiš onome što Ja hoću, pružiću ti i ono što ti hoćeš. A ako se ne pokoriš... Mojoj odredbi, namučit ćeš se sa onim sto hoćeš, a ipak će biti onako kako Ja hoću!"

Sva moć je kod Allaha. Sve je i samo je u Allahovim rukama. Najveća pouka za razumom obdarenog je prolaznost svega stvorenog! Ljudi i pojave prolaze i završe se, pa sve nestane - ostaje samo Allah!

Nemojmo dozvoliti da pokraj našeg kurbana, ostane mrtva naša pobožnost, kao da je i ona zaklana. Ne zaboravimo da je kurban otkup za nas i naše porodice kao što je bio otkup za Ismaila, a.s.

Zeid ibn Erkam , r.a., kaže: “Ashabi Allahovog Poslanika, a.s., su rekli: ‘Šta su ovi kurbani?’ On reče: ‘To je sunnet vašeg oca Ibrahima, a.s.’ Rekoše: A šta mi imamo od toga, Allahov Poslaniče.’ On odgovori: ‘Za svaku dlaku dobro djelo.’ Rekoše: ‘Šta je sa vunom, Allahov Poslaniče.’ Reče: ‘Za svaku dlaku vune dobro djelo.’” Žrtvovanje kurbana u danima Bajrama je Bogu najdraže djelo koje čovjek može učiniti. Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Allahu najdraže djelo koje čovjek uradi na dan Kurban-bajrama je žrtvovanje kurbana. Kurban će na Sudnjem danu doći sa svojim rogovima, papcima i runom.  Krv kurbana stigne Allahu prije nego što padne na zemlju. Pa budite radosni zbog toga.”  Konačno, žrtvovanjem kurbana brišu se grijesi vlasniku kurbana i njegovoj porodici. Allahov Poslanik, a.s., rekao je svojoj kćerki Fatimi: “Fatima, stani do svoga kurbana i posmatraj ga, jer prije nego što prva kap njegove krvi kane tebi će biti oprošteni prijašnji grijesi." Ona upita: "Božiji Poslaniče, da li je to samo za nas ili za nas i druge muslimanime?" "Za nas i druge muslimane", odgovori Poslanik, a.s.

Kurban je simbol povezivanja čovjeka s Bogom ali i simbol približavanja čovjeka čovjeku. Pokucajmo u kurban-bajramskim danima s “pešćešom” kurbana kao znakom pokornosti Bogu na vrata komšija, rodbine, posebice nevoljnika i siromaha.  Nek kurban zbliži naše duše koje su udaljile jedna od druge.

Pred nama je i Dan Arefata koji prethodi Bajramu (naredna nedjelja). Njegova vrijednost je velika a među preporučene ibadete spade i post ovog dana. Post dana Arefata iskupljuje grijehe prošle i naredne godine (Muslim) pa gledajmo da ga provedemo u postu i ibadetu, tako na najljepši način  dočekujući i Bajram. Okrenimo u ovim danima predbajramskim i bajramskim oči prema onima koji imaju manje od nas a sustegnimo ih od gledanja u one koji imaju više. Gledanje u one potrebite u nama hrani Habila a gledanje samo u one koji imaju više raspiruje želju, žudnju i hrani Kabila. Uzdignimo se u ovim mubarek danima i dajmo glas Habilu.

Milostivi Bože, ukabuli obrede i dove naših hadžija, da u zdravlju i rahatluku obave hadžske obrede i neka im hadž bude mebrur! Milostivi Bože, produbi našu vjeru i nagradi i nas viđenjem Bejtullaha i Rewda-i-Mutahhere. Amin!

Esad Bajić, čaršjska džamija u Konjcu, 9. septembar 2016.g.