Mon09202021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić Hutba: Radosna vijest i optimizam

Hutba: Radosna vijest i optimizam

RADOSNA VIJEST I OPTIMIZAM

 

“I obraduj vjernike.“[1]

Dotakli smo se u prvom poglavlju učinaka loših vijesti, teških vijesti i šta biva kad se pozitivnom i negativnom zamjene mjesta. Kazali smo da je jedna od mnogih Poslanikovih s.a.v.a,, uputa i smjernica bila i ukazivanje na značaj lijepe riječi. Ona nam pomaže da unesemo razdraganost i osjetimo optimizam u našim dušama. Isti je slučaj i sa prijatnim izrazom lica.

Rekao je Džerir bin Abdullah: “Nije me susreo Allahov Poslanik osim sa osmijehom.“, što ukazuje na to da je naš Vjerovjesnik, s.a.v.a.s, uvijek bio vedar i nasmiješen.

Radosna vijest i optimizam trebali bi biti odlike djelovanja pripadnika Islama. Ovdje ćemo se pokušati ukratko prisjetiti važnosti ovih odlika kroz podsjećanje na kur’anske ajete i Poslanikove hadise.

Iako se termini optimizam i pesimizam[2] javljaju u XIX st. oni su kao pogled na život primjetni već od stvaranja prvog čovjeka. Jedan od Ademovih, a.s., sinova iskazuje nadanje da će njegov čin pokornosti Allah, dž.š., primiti, dok drugi prijeti i ubija jer je nezadovoljan postojećim stanjem stvari.[3]

Allahov Poslanik - donosilac radosne vijesti, rekao je:“Obveseljujte, a ne rastjerujte, olakšavajte, a ne otežavajte.“[4]

-“Kada čujete da čovjek kaže; “Propade svijet“, znajte da je on najviše propao“[5]

-“Ako bi nastupio Sudnji Dan, a u vašoj ruci se našla sadnica, zasadite je!“

-“Allah je rekao; Ako moj rob naumi uraditi dobro djelo, pa ga ne uradi, upisat ću mu dobro djelo, a ako ga uradi, upisat ću mu od 10 do 100 sevaba. A ako naumi uraditi loše djelo, pa ga ne uradi, za to mu neću upisati grijeh, već jedno dobro djelo, a ako ga uradi, upisat ću mu samo jedno loše djelo.“

U svemu što je govorio i radio, Poslanik, a.s., je olakšavao, nije otežavao; obveseljavao je a ne rastuživao; mirio a ne zavađao; sve je bilo smisleno, sadržajno, poticajno i plodonosno.

Allahov Poslanik, je došao sa najvećom radosnorn viješću, a to je vjerovanje u Allaha dž.š., muštuluk oprosta, Allahovog zadovoljstva i milosti. Donio je radosnu vijest o Džennetu koji je prostran koliko nebesa i Zemlja. Donio je radosnu vijest da će Allah prihvatiti tewbu onoga ko se pokaje, da će Allah oprostiti onome ko Mu se povrati. Donio je radosnu vijest da abdest otklanja grijehe i da su namaz, mjesec Ramazan i post, džuma, hadž i umra, otkup za grijehe koji se učine između njih, ako se budu izbjegavali veliki grijesi. Onoga ko izgubi svoj vid obradovao je Džennetom, onoga ko izgubi svoje dijete dvorcem u Džennetu, onoga koga pogodi bolest da mu ona briše grijehe, da onome kome Allah želi dobro On ga stavi na kušnju. Donio je radosnu vijest da onaj ko izgovori jedan tesbih biva mu zasađena palma u Džennetu. Onaj ko sto puta izgovori: Subhanallahi we bi hamdihi - Slavljen neka je Allah i Njemu hvala, bit će mu izbrisani grijesi, pa makar ih bilo poput morske pjene. Onaj ko učini kakav grijeh, zatim uzme abdest, klanja dva rekata namaza i zamoli Allaha za oprost, Allah će mu oprostiti. Donio je radosnu vijest da onoga koga zadesi bolest, tegoba, nesreća, briga, tuga, pa čak i ubod trna, Allah će mu to učiniti otkupom za njegove grijehe. Došao je sa veličanstvenom Knjigom i mudrom opomenom donoseći radosnu vijest vjerni-cima koji čine dobra djela da im pripada divna nagrada i zabranio im očaj: “ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost.“[6]

Zabranio je obeshrabrenost i gubljenje nade: “Nadu u milost Gospodara svoga mogu gubiti samo oni koji su zabludjeli.“[7]

Zabranio im je tugu: “I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici.“[8]

Otvorio je vrata oprosta za pokajnike: “Reci: O, robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv."[9]

Nakon što je svoje izaslanike poslao u gradove kao daije rekao je: “Obveseljujte, a ne rastjerujte, olakšavajte, a ne otežavajte.“[10]

Upozorio je od žestine i odbojnosti i rekao:“O, ljudi, među vama ima odbojnih, pa ko klanja ljudima neka skrati, jer među njima ima starih i mladih, bolesnih, onih koji imaju neku potrebu.“[11] Kritikovao je one koji su pretjerali u vjeri.

Prenosi se od Poslanika, a.s.,: “Nikom neće biti dato ovo četvero, a da mu bude uskraćeno drugo četvero:

- kome bude data zahvalnost, neće mu biti uskraćeno da dobije još više, jer Allah, dž.š., u Kur'anu kaže: “Ako budete zahvalni, Ja ću vam zacijelo još više dati“[12]

- kome bude data dova, neće mu biti uskraćeno njeno primanje,  jer Allah, dž.š., u Kur'anu kaže: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!“[13]

- kome bude dato da moli za oprost grijeha, to će mu biti oprošteno, jer Allah, dž.š., kaže: “Tražite od Gospodara svoga oprosta, jer On, doista, mnogo prašta.“[14]

- ko bude činio tevbu (pokajanje), ona će mu biti primljena, jer Allah, dž.š., kaže: “I On je Onaj Koji prima pokajanje od robova Svojih.“[15]

Suhejb ibn Sinan, r.a., pripovjeda da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Čudan li je primjer vjernika! U svakoj situaciji on je na dobitku, a takvo stanje nije ni sa kim drugim, nego samo sa vjernikom: ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu dž.š., što mu korist donosi, a ako ga pogodi kakvo zlo i šteta, on se strpi i postojano drži, pa mu i to donosi nagradu kod Allaha dž.š.“

Prenosi se od Poslanika, s.a.v.a.s.,: “U Džennetu postoji kuća koja se zove  Kuća radosti. U nju neće ući niko, osim onog ko je obradovao siročad“ (u drugoj predaji: osim onog ko je obradovao djecu) [16]

Također se prenosi od Poslanika s.a.v.a.s,: “Svakome ko otkloni brigu vjernika, Allah će od njeg udaljiti brige Budućeg svijeta i izvest će ga iz njegovog kabura mirnog srca.“[17]

Hazreti Sadik prenosi slijedeće kazivanje:“ Kada Allah proživi vjernika, iz njegova kabura s njim će izvesti i lik koji će ići ispred njega. Uvijek kada se vjernik suoči s nekim od strahota Sudnjeg dana, taj lik će mu reći: “Ne plaši se i ne tuguj!“

Vjernik će ga pitati: “Ko si ti?“

Odgovorit će: “Ja sam radost kojom si obradovao svog brata vjernika.“[18]

Svakako da mi danas živimo u teškim vremenima, tako ih oslovljavamo i definišemo, doživljavamo, no i kad kažemo “život je težak“, treba se zapitat u usporedbi s čim je težak?

Smatram da radosne vijesti našeg Poslanika, a sam on je radosna vijest, otklanjaju tegobe iz našeg srca, smiruju ga i podaruju zadovoljstvo budeći nadu i optimizam koji su ukrasi karaktera vjernika. Pažnja prema osjećajima drugih veoma je bitna,  kur'anski primjer Ibrahimovog, a.s., obraćanja ocu nam to ilustrira na najljepši način:

„Kada je rekao ocu svom: Babuka moj, zašto se klanjaš onome koji niti čuje niti vidi, niti ti može od ikakve koristi biti?“[19]

Ibrahim, a.s. se obraća ocu najnježnijim i najpažljivi-jim imenom, ´babuka´ moj (ne oče moj ili babo moj ili stari moj), ciljajući njegove emocije zajedno sa razumom, pošto ga blago i mudro navodi na logičko rezonovanje u pogledu objekata koje je izabrao za svoja božanstva. Vidimo pažljivo kritiko-vanje ideologije bez zadiranje u ličnost oca.

Bitno je zapaziti da nije koristio izraze koji često izazivaju revolt i inat, primjera, to što ti obožavas su gluposti, gdje ti je mozak itd.

Nuh, a.s., odmetnutog sina nevjernika čežnjivo zove toplim izrazom ''sinčiću moj![20]', a vidjeli smo u prethodnoj temi kako se Musa, a.s., upućuje nasilnom faraonu da mu kaže ''riječ blagu''[21].

Završit ćemo ovo obraćanje kraktim savjetima Poslanika islama:

-Osmijeh uklanja zlobu!

-Susreći svog brata sa osmijehom!

-Nikad nećete moći svim ljudima pomoći imetkom, i   zato se s njima susrećite prijatnog i vedrog lica.[22][1] El-Ahzab, 47.

[2] Optimizam (lat. optimus - najbolji) filozofsko shvatanje koje sve stvari i događaje u svijetu posmatra sa njihove ljepše strane. U arapskom jeziku optimizam se izražava pojmovima tefa'ul i tejamun. Pesimizam (lat. pessimus - najgori) raspoloženje, stanje u kojem se sve životne okolnosti vide kao nepovoljne; Prema tekstu Mr. Zuhdija Hasanović: Između optimizma i pesimizma.

[3] El-Ma'ida, 27.

[4] Buharija i Muslim od Enesa ibn Malika.

[5] Hadis bilježi imam Muslim, Ebu Davud, Ahmed i Malik

[6] Jusuf, 87.

[7] El-Hidžr, 56.

[8] Ali-Imran, 139.

[9] Ez-Zumer, 53.

[10] Buhari i Muslim od Enesa ibn Malika.

[11] Buhari i Muslim od Ebu Mesuda.

[12] Ibrahim, 7.

[13] Gafir, 70.

[14] Nuh, 10.

[15] Eš-Šura, 25.

[16] Mjera  mudrosti 2, str.192, br.1328. i 1329.

[17] Mjera  mudrosti 2, str.193, br.1333.

[18] Isto br.1334.

[19] Marjem, 42.

[20] Hud, 42

[21] Taha, 44

[22] Mjera mudrosti 1, str 11. Br. 767-769.