Sat09182021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić Hutba: Solidarnost i pomaganje

Hutba: Solidarnost i pomaganje

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Zahvala Allahu i salavat na Poslanika, Ehlul Bejt i časne ahsabe...

Solidarnost je sveobuhvatna osobina koja u sebi sadrži niz plemenitih značenja kao što je međusobno potpomaganje, udruživanje, povezivanje itd. Manifestuje se kroz pružanje pomoći, zaštite, potpore, saosjećanja i biva zastupljena u materijalnom i moralnom aspektu ljudskog života.

Oblici materijalne solidarnosti su mnogobrojni i raznoliki. Većina njih su spomenuti u Kur'anu i Sunnetu, s tim da se javljaju i novi zavisno od novonastalih životnih situacija. Ti oblici se smjenjuju u prioritetu zavisno od okolnosti i ljudskih potreba. Kategorije ljudi kojima se udjeljuje zekat mogu poslužiti kao lijepa osnova za materijalnu solidarnost: "Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku-namjerniku. Allah je odredio tako! - A Allah sve zna i mudar je."[1]

Moralna solidarnost je vrlo važna u islamskoj zajednici kako bi ona jačala i opstala. U njoj će se njeni pripadnici međusobno solidarisati i potpomagati u prakticiranju vjere, prevazilaženju dunjalučkih iskušenja itd.

Naš voljeni Poslanik je pojasnio međusobni odnos između muslimana riječima koje zrače moralnom solidarnošću: "Primjer vjernika u međusobnoj pažnji, milosrđu i saosjećanju je primjer jednog tijela. Kada oboli jedan njegov organ, svi ostali organi odazovu mu se i pridruže u bolu sa nesanicom i temperaturom.“ (Muttefekun 'alejhi) i rekao je: "Ko otkloni vjerniku jednu od njegovih dunjalučkih nevolja, Allah će otkloniti jednu od njegovih nedaća na Sudnjem Danu. Ko olakša svome dužniku (time što će mu odgoditi rok ili mu posve oprostiti), Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na Ahiretu. Ko pokrije (nevaljalštine) jednog muslimana, Allah će njega pokriti na ovom i na budućem svijetu. Allah je u pomoći Svome robu, sve dok je on u pomoći svome bratu.“[2]

U jednoj predaji Poslanik, s.a.v.a., kaže:

مَنْ مَشي في حاجَةِ أخيه الْمُسْلِمِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً وَ كَفَّرَ عَنْهُ سَبْعينَ سَيِّئَةً

“Onome ko krene ispuniti potruebu svome bratu muslimanu, Bog će za svaki korak upisati sedamdeset dobrih djela i oprostit će mu sedamdeset grijeha.”[3]

U predaji koju je prenio Zapovjednik vjernih hazreti Ali od Božijeg Poslanika islama, s.a.v.a., čitamo:

 مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً كَانَ كَمَنْ عَبَدَ اللهَ دَهْرَهُ

“Onaj ko svome bratu vjerniku ispuni potrebu neku je poput onoga koji je čitav životni vijek robovao Bogu.”[4]

Još je rekao:

مَنْ سَعَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ تِسْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَيْلَهُ

“Ko se bude trudio da ispuni potrebu bratu vjerniku, uistinu, kao da je robovao Bogu devet hiljada godina, provodeći dane u postu, a noći u namazu.”[5]

Prenosi se da je hazreti Imam Džafer Sadik rekao:

 “Onome ko bratu svome u vjeri ispuni potrebu neku Bog Uzvišeni će na Danu Sudnjem ispuniti sto hiljada potreba, a prva od njih je džennet, i jedna od tih nagrada je da će uvesti u Džennet njegove rođake, poznanike i braću njegovu u vjeri….”

Zapovjednik pravovjernih Ali, mir neka je s njim, rekao je Kumejlu ibn Zijadu:

“O, Kumejle, naredi čeljadi svojoj da danju stiču djela plemenita, a početkom noći izađu da udovolje potrebi onih koji spavaju, jer – kunem se Onim Čiji sluh obuhvata glasove sve – Bog će svakome robu Svome koji položi radost u srce neko od radosti te stvoriti zaštitu, pa kada ga zadesi nevolja neka, poteći će ka njoj kao voda kad se sliva da bi je od njeg otjerala, kao što se otjera deva tuđa.”

Ukratko, toliko je isticana važnost pomaganja braći u vjeri i u ispunjavanju njihovih potreba da i onaj ko učini korak radi udovoljenja neke potrebe svoga brata u vjeri, ali ne bude u tome uspio, ipak će imati mnogo nagrada kod Boga. Zabilježeno je u nekim djelima I ova predaja:

“Objavio je Bog Uzvišeni Musau, a.s.: ‘Uistinu, među robovima Mojim ima onih koji Mi se djelom dobrim približavaju pa ću ih u Džennetu namjesnicima učiniti.’ Musa, a.s., reče: ‘O, Gospodaru! Kakvo je to djelo dobro?’ Bog reče: ‘Rade sa svojim bratom vjernikom na ispunjavanju potrebe njegove, pa bila ona ispunjena ili ne.’”

Iznošenje potrebe braći u vjeri ukazuje na osjećanje nade, pouzdanja i oslanjanja na njih. Sa ovim osjećanjem čovjek se treba odnositi na način da ne dovede do njegovog slabljenja, nego tako da ga potvrdi i naglasi jer  dovoljan je dokaz povjerenja u brata svoga to što mu on iznosi potrebu svoju.

U islamskoj kulturi se potrebe ljudi tumače kao blagodat i milost. Zato, oni koji zbog svojih imovinskih mogućnosti ili posebnog društvenog položaja budu izloženi navalama molbi i iskazivanja potreba trebaju znati da su im se otvorila vrata Božije milosti, a mnoštvo blagodati nikoga neće zamoriti niti će kome dosaditi.

Zato, svaki musliman treba lijepo prihvatiti ove blagodati i milost od Gospodara te se potruditi onoliko koliko može u ispunjavanju potreba onima koji ih imaju, a u slučaju da to ne može učiniti, neka barem dade odgovor sa objašnjenjem koje ulijeva nadu.

Jer, Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., ovako bi postupao:

مَنْ سَألَهُ حاجَةً لَمْ يَرُّدَهُ إلّا بِها أوْ بِمَيْسُورٍ مِنْ الْقَوْلِ

“Kada bi mu neko izložio svoju potrebu, on ga ne bi vratio, a da mu je ne bi ispunio, ili bi mu barem govorom olakšao.”[6]

Znači, Poslanik, s.a.v.a., nikada nije vraćao čovjeka u stanju potrebe, a da mu potrebu nije ispunio, a u prilici kada nije bio u mogućnosti da mu je ispuni, davao bi potrebitom odgovor riječima koje ulijevaju nadu.

U svakom slučaju, ako neko ne može ispuniti potrebu potrebitom, treba s njim tako razgovarati da ovaj ne postane očajan i razočaran. Kur'an Časni kaže:

وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا

A ako se od njih moraš okrenuti, u želji da od Gospodara svoga stekneš samilost kojoj se nadaš, ti im opet reci koju ugodnu riječ. (El-Isra, 28)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., nakon spuštanja ovoga ajeta, kada bi neko od njega nešto tražio, a on ništa nije imao da mu dade, govorio bi:

يَرْزُقُنَا اللهُ وَ إِيَّاكُمْ مِنْ فَضْلِهِ

“Neka Bog i nas i vas opskrbi iz obilja Svoga!”[7]

Stoga onaj koji ne može udovoljiti nečijoj potrebi treba ga barem utješiti riječima koje ulijevaju nadu, kao što su: “Nadam se da će Bog ispuniti tvoju potrebu, a i ja ću se truditi onoliko koliko budem mogao radi tebe”, a ne s njim se svadljivo i grubo ophoditi i učiniti ga očajnim. Takva osoba neće biti u sigurnosti Božijoj na Onom svijetu, jer oni koji će biti u sigurnosti Božijoj su osobe koje budu utočište potrebitih i to je upravo ono o čemu je govorio Imam Sadik, u riječima koje mu se pripisuju: “Zaista, Bog među stvorovima Svojim na zemlji Svojoj ima robove koji su utočište ljudima u njihovim ovosvjetskim i onosvjetskim potrebama, oni su ti istinski vjernici, na Danu Sudnjem bezbjedni.”[8]

 

Molim Allaha, dželle še'nuhu, da nas učvrsti na putu islama,  da nas ne iskuša sa nasiljem nasilnih vladara i sa onim što ne možemo podnijeti, da nas učini od onih koji istinski vole Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i slijede njegov sunnet, da našu djecu učini radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, da se smiluje našim roditeljima i našim dobrim precima, da nam bude milostiv na Sudnjem danu, oprosti nam grijehe, sakrije sramote i ukabuli dobra djela i da nas u džennetu počasti društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

 Podhum, 08.02.2013.g.[1] Et-Tevbe, 60.

[2] Muslim, 2699-38.

[3] Gazali:Mukašifetu-l-kulub, str. 131

[4] Biharu-l-anvar, bejrutsko izdanje, sv. 71, str. 302, hadis 4.

[5] Isto, str. 315.

[6] Mehadždžetu-l-bejda, sv. 4. str. 161.

[7] Medžme‘u-l-bejan, izdanje Islamijje, sv. 3, str. 411.

[8] Tuhafu-l-‘ukul, str. 281.