Sat09182021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Mihret ef. Žiko

ALLAH JE NAJBOLJI ČUVAR I ON JE NAJMILOSTIVIJI

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

Uzvišeni Allah kaže: „O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije mu skriveno ništa.“ (sura Hudžurat, 13)

"...Ali, Allah je najbolji čuvar i On je najmilostiviji!’“ (sura Jusuf, 64)

Braćo u Islamu. Od Allaha najviše traže i Njemu dove najčešće upućuju oni koji su čvrsto ubijeđeni da ih Gospodar Plemeniti nikada neće iznevjeriti. To su oni koji uzimaju pouku iz riječi Uzvišenog i riječi Učitelja, s.a.w.s.

Naš Poslanik, s.a.w.s., želeći nas uputiti na djela od kojih ćemo imati korist i na ovom i na budućem svijetu pripovijeda nam svoj san, a snovi Poslanika, a.s., su istina, pa kaže:

        "Vidio sam čovjeka iz mog ummeta, kako mu je došao melek smrti da mu uzme dušu, a onda dođe njegovo dobročinstvo prema roditeljima te udalji meleka smrti od njega.

Read more...

KOME ALLAH, DŽ.Š., ŽELI DOBRO, STAVI GA NA KUŠNJU

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

Rekao je Uzvišeni Allah dž.š.: „Mi ćemo vas u iskušenje dovoditi, malo strahom i gladovanjem, te gubljenjem imetka, života i ljetine. A ti obraduj strpljive, one koji kada ih pogodi kakva nedaća kažu: 'Mi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti!' Njih čeka lijep spomen kod njihovog Gospodara i milost i oni su na Pravom putu!“ (El- Bekara, 155-157)

Allah Uzvišeni obavještava nas da će On iskušavati Svoje robove, tj. ispitivati ih nekada u dobru, a nekada  u teškoćama.  "Mi ćemo vas u iskušenje dovoditi, malo strahom i gladovanjem", tj. malom količinom toga, "te gubljenjem imetka", tj. gubljenjem dijela imetka, "i života", kao što je smrt prijatelja i bližnjih, "i ljetine", tj. neće vam roditi bašče i njive kao obično, pa ko strpljiv bude imat će nagradu, a ko bude malodušan stići će ga kazna. Zato Uzvišeni Allah kaže: "A ti obraduj strpljive", jer to su "oni koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: Mi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti", tj. ovim svojim riječimaoni nalaze utjehu za ono što ih jepogodilo znajući da pripadaju Allahu,Koji se po Svojoj volji odnosi premaSvojim robovima, odnosno znajući da Njemu na Sudnjem danu neće promaći nitrunka bilo čega.

To je učinilo da oni priznaju da su robovi Njegovi i da će se Njemu na Sudnjem danu vratiti. Allah Uzvišeni saopćava šta im daje za to, pa kaže: "To su oni kojima pripadaju blagoslovi od Gospodara njihova i milost", dakle kao vid Njegove pohvalenjima. "To su oni koji su na Pravom putu." Omer ibnul-Hattab kaže: "Divnesu to naknade i dodatak uz njih!"

Read more...

ONO ŠTO ŽELE – VJERNICI ĆE POSTIĆI

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

Uzvišeni Allah kaže:

„Ono što žele – vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta svoja čuvaju, - osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju, a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju, i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu,  i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, oni su dostojni nasljednici.“ (El-Mu'minun, 1-10)

Read more...

ČUVAJ ALLAHA - ČUVAT ĆE TE

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

Uzvišeni Allah kaže: „O ljudi, budite u ibadetu Gospodaru svome, Koji je stvorio vas i one prije vas da biste bili bogobojazni.“ (El-Bekare, 21.)

Uzvišeni se obraća svima, i vjernicima i nevjernicima, da vjeruju  u Jedinog, budući da On daruje blagodati Svojim robovima time što ih izvodi iz ništavila u postojanje. On im je darovao vidljive i nevidljive blagodati time što im je „Zemlju učinio posteljom.“

Govoreći o ibadetu onih koji vjeruju, Ebu Džafer Muhamed ibn Ali ibn Husein r.a., kaže: ”Nema boljeg ibadeta od jedenja halal imetka i čuvanja spolnog organa od bluda, Allahu nema ništa draže od toga da tražiš i moliš pomoć od Njega, sudbinu ne može odbiti ništa osim dove, nema dobra za koje se brže zarađuje sevab od dobročinstva, a nema zla za koje brže stiže kazna od nepravde i nasilja, dosta je čovjeku mahana da kod drugih ljudi primječuje ono pred čime zatvara oči kad je on sām u pitanju, da naređuje drugim ljudima ono što sām ne radi i da uznemirava svoga sagovornika onim što ga se ne tiče.”

Read more...

ODJEĆA ČESTITOSTI, TO JE ONO NAJBOLJE

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

Podsjećam i sebe i vas na riječi Uzvišenog Allaha u suri El-Bekare, 1.-5. ajet:

 „Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im mi budemo davali; i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje Tebi i u ono što je objavljeno prije Tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima će Gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti.“

A na drugom mjestu u Kur'anu, u suri El-E'raf, 26. ajetu, kaže:

 „O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeća čestitosti, to je ono najbolje. – to su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili.“

Read more...

SAMO ONI KOJI BUDU STRPLJIVI BIĆE BEZ RAČUNA NAGRAĐENI

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

Uzvišeni Allah, dž.š., kaže:

„O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicamabdijte, i Allah se bojte, da bi ste postigli ono što želite.“ ( Ali 'Imran, 200.)  I veli: „Samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni.“ (Ez-Zumer, 10.)

Hasan el-Basri kaže: "Zapovjeđeno im je da budu strpljivi u svojoj vjeri, s kojom je Allah zadovoljan, a to je islam, te da je ne ostavljaju ni kada je lahko ni kada je teško, ni u nevolji ni u zadovoljstvu, da umru kao muslimani, te da budu izdržljiviji od neprijatelja koji kriju vjeru!"

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Hoćete li da vas obavijestim čime Allah briše grijehe i podiže stupnjeve?

Read more...