Sat09182021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Mihret ef. Žiko

USPJEĆE SAMO ONAJ KO JE OČISTI...

''Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela svojih. Onoga koga Allah na pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi niko ga na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je samo Allah bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene prije nego što nastupi Sudnji čas. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku na pravom je putu, a onaj ko se Njemu i Njegovom Poslaniku ne pokorava u velikoj je zabludi. Molimo Allaha, našeg Gospodara, da nas uvrsti među one koji se Njemu i Njegovom Poslaniku pokoravaju, koji slijede Njegovo zadovoljstvo i koji se čuvaju Njegove srdžbe. Mi smo Allahovi i Njemu pripadamo''.

Draga braćo u dini-Islamu, ibadeti su najviše sa čime se može oplemeniti i na deredže uzdići Allahov, dželle še’nuhu, rob. Ibadetima se osvjetljavaju srca i odgajaju duše i oni su uzrok jačanja morala, snaženja unutrašnjeg zadovoljstva i u konačnici oprosta grijeha. Od Allahove, subhanehu ve te’ala, milosti i mudrosti je to što je propisao ibadete kojima se popravlja duša. Propisao je temeljne ibadete: namaz, zekat, post, hadždž i džihad, da se njima upotpuni odgoj čovjeka i očisti od svake prljavštine.

Sehl b. Sa‘d es-Saidi, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:“Došao mi je Džibril i rekao: ‘O Muhammede! Živi koliko hoćeš, ali znaj da ćeš sigurno umrijeti! I voli koga hoćeš, ali znaj da ćeš se sigurno rastaviti od njega! I radi što god hoćeš, ali znaj da ćeš za to biti pitan! I znaj da je ugled i počast vjernika u njegovom noćnom namazu, dok je njegov ponos u njegovoj neovisnosti od ljudi.’”

Draga braćo, Džibril, a.s., se obraća nama preko Poslanika, s.a.w.s., i nama skreće pažnju na istine kojih moramo biti svjesni i prema kojima svoje živote moramo urediti kako bi uspjeli.

Od Ebu Se'ida el-Hudrija r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. jednog dana poslije ikindije namaza prisutnima, nakon zahvale Allahu s.v.t. održao sljedeci govor:

 ''Ovaj svijet je zaista kao kakva divna zelena bašća. Allah, s.v.t., je učinio vas svojim namjesnicima na Zemlji, pa dobro gledajte kako ćete raditi. Čuvajte se ovog svijeta. Čuvajte se Allaha u pogledu vaših žena.

Neka strah od ljudi nikog ne sprječava da kaže istinu ako je zna...''

Allahov Poslanik s.a.v.s. je i dalje govorio sve dok je Sunca bilo na horizontu, a zatim je dodao: ''Od ovog svijeta je ostalo onoliko koliko je ostalo od ovog vašeg dana.''

Od Džabira ibn Abdullaha r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. jednom prilikom okupljenim ashabima održao sljedeći govor:

''O ljudi, tražite oprosta od svog Gospodara prije nego što umrete. Činite dobra djela prije nego što budete još više zauzeti. Uspostavljajte vezu sa svojim Gospodarom čestim zikrom i sadakom, javno i tajno, bićete opskrbljeni, nagrađeni i spašeni. Znajte da vam je Allah, s.v.t., propisao džummu namaz kao obligatnu, prvostepenu dužnost na ovome mjestu, u ovom mjesecu, u ovoj godini, pa sve do Sudnjeg dana. Onaj koji smatra džummu namaz nevažnom, ili je zaniječe za moga života, ili je zaniječe poslije moje smrti, a bude imao imama, svejedno bio on pravedan ili nepravedan, taj neće biti obuhvaćen Allahovom milošću, niti će imati ikakve koristi od svoga namaza, zekata, hadždža, posta i drugih dobrih djela sve dok se ne pokaje. A ako se pokaje, pa Allah zaista prima pokajanje. Žena ne može biti imam muškarcu, niti neuki učenom, a niti bludnik vjerniku, osim ako na to bude prisiljen višom silom.''

Uzvišeni Allah rekao je:“Zatim smo Knjigu ostavili u naslijeđe Našim robovima koje smo Mi odabrali. Od njih ima onih koji sami sebi čine nasilje! Ima ih koji su umjereni u svojim ibadetima, a ima i onih koji se, Allahovom dozvolom,

natječu u dobru!”(Fatir, 32)

Draga braćo, ljudi se dijele na tri vrste:

-oni koji sami sebi čine nasilje zapostavljajući Allahove naredbe,

-umjereni, koji se klone onoga što izaziva Allahovu srdžbu i zadovoljni su najnižim stepenom Allahovog zadovoljstva,

-oni koji se natječu u činjenju dobrih djela.

Braćo, razmišljamo li kojoj od ove tri skupine pripadamo?! Jesmo  li kada pokušali postaviti sebi program koji će nas  pridružiti onima koji su prvi i uvijek prvi?! A ko su to prvi i uvijek prvi?! Kako su dospjeli do tog stepena?! Kakva ih nagrada čeka?!

Što se tiče nagrade pripremljene za njih, ne sumnjam da smo pročitali ili čuli Allahove riječi:“I oni prvi – uvijek prvi! Oni će Allahu bliski biti, u džennetskim baščama naslada. Bit će ih mnogo od naroda drevnih, a malo od kasnijih! Na divanima izvezenim, jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti! Služit će ih vječno mladi mladići sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg – od koga ih glava neće boljeti i zbog koga pamet neće izgubiti – i voćem koje će sami birati, i mesom ptičijim kakvo budu željeli. U njima će biti i hurije očiju krupnih, slične biseru u školjkama skrivenom, kao nagrada za ono što su činili!”(El-Vaki‘a, 10-24).                    

Oni su radili i ovo je nagrada za rad, a ne za puko priželjkivanje!

Draga braćo, upravo o kakvom se radu govori, Allah dž.š. nam odgovara .Postoji SAMO JEDNO mjestu u Kur'anu gdje se Allah zakleo jedanaest puta zaredom na SAMO JEDNU stvar!

"1-Tako Mi Sunca 
2-i svjetla njegova,
2-i Mjeseca kada ga prati,
4- i dana kada ga vidljivim učini,
5- i noći kada ga zakloni,
6- i neba 
7-i Onoga koji ga sazda,
8-i Zemlje 
9-i Onoga koji je ravnom učini,
10-i duše, 
11-i Onoga koji je stvori 
pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini,

USPJEĆE SAMO ONAJ KO JE OČISTI,
A PROPAST ĆE ONAJ KOME BUDE PRLJAVA!"   (Eš-Šems)

Pa koliko radimo na čišćenju svoje duše!?

I doista je sve u Allahovim rukama, On će očistit dušu onoga koji to zasluži, onome kome hoće, a propast će onaj kome bude prljava ili onaj ko ne želi da je očisti.

Molim Allaha dž.š. da nas uputi na Put pravi, da nam se smiluje i da nam oprosti,a svi smo mi Njegovi i Njemu se vraćamo.

Hutba-Gradac  02.10.2015.

POBOŽNOST JE NAJVEĆI ZALOG NA BUDUĆEM SVIJETU

''Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela svojih. Onoga koga Allah na pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi niko ga na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene prije nego što nastupi Sudnji čas. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku na pravom je putu, a onaj ko se Njemu i Njegovom Poslaniku ne pokorava u velikoj je zabludi. Molimo Allaha, našeg Gospodara, da nas uvrsti među one koji se Njemu i Njegovom Poslaniku pokoravaju, koji slijede Njegovo zadovoljstvo i koji se čuvaju Njegove srdžbe. Mi smo Allahovi i Njemu pripadamo''.

Draga braćo u dini-Islamu.

U ovom mubarek danu, danu džumme, podsjećam i sebe i vas na riječi Božijeg poslanika, s.a.w.s., našeg učitelja i uzora koji je jedini toga dostojan. Onoga koji je molio za svoj ummet i za njega kurban klao, koji je lijepim savjetom svoje sljedbenike savjetovao i djelom pokazao ono sa čim će Allah, dž.š., bit zadovoljan.

Read more...

KRAJ DJELO KRASI

Hvala i zahvala Allahu, dž.š., Gospodaru i Uzdržavatelju svega, a neka je salavat i selam na Njegovog miljenika, Muhammeda, s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu, ashabe i na sve njegove sljedbenike do Dana polaganja računa.

Draga braćo u dini-Islamu.

Nalazimo se u mubarek danima mjeseca Zul-hidždžeta, koje je plemenito i blagoslovljeno vrijeme, vrijeme činjenja dobrih dijela koja će biti posebno vrednovana na Mizanu. Allah dž.š. iz Svoje milosti i blagodati prema svojim robovima je odabrao prvih deset dana ovog mjeseca i učinio ih vrijednijim nad ostalim danima godine. Odredio je da djela učinjena u ovom vremenu budu vrednija od djela učinjenih u drugim danima i poživio nas, dao nam priliku da u ovim danima budemo od onih koji će se posebno okoristiti uvečavši svoje dobra djela.

Read more...

DJELA KOJA VODE U DŽENNET

Neka je hvala i zahvala Allahu dž.š. onolika kolika Njegovoj Uzvišenosti pripada, a neka je salavat i selam na našeg učitelja Muhammeda, s.a.w.s., na njegovu porodicu, ashabe i njegove vjerne sljedbenike do dana Istine.

Poštovana braćo u dini-Islamu.

Podsjećam i sebe i vas na uzvišene riječi Milostivog Koji u suri El-Insan u osmom i devetom ajetu kaže:

„I hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju.

 -Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!“

Read more...

Vjera je mjera

Hvala i zahvala pripada Milostivom, koji nas daruje uputom da bi uspjeli i na ovom i na budućem svijetu preko Svoga poslanika Muhammeda s.a.w.s., našeg učitelja, neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve njegove sljedbenike do dana Istine i polaganja računa.

Draga braćo u dini-Islamu.

Allah dž.š. nas opominje i poučava kroz Časni Kur'an i sunnetom Svoga Poslanika s.a.w.s. koji ne govori po hiru svome, već je to objava koja mu se obznanjuje, da se odgajamo i da živimo život koji je protkan osobinama vjernika. Allah dž.š. nas podučava da budemo strpljivi, da budemo oni koji će praštati i koji će biti zahvalni svome Gospodaru.

Da budemo od onih koji znaju Kur'ansku istinu : „Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.“ (El-Fussilet, 34) i da smo svjesni 30. ajeta sure Eš-Šura u kojem se kaže:

„Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.“

Zbog toga, draga braćo, jedini ispravni put, put koji nas može odvesti u vječno uživanje, put sreće i na ovom i na budućem svijetu jeste put Kur'ana Časnog.

Allah dž.š. kaže:

“Kur’an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine.” (Et-Tarik-14.)

Srca mnogih ljudi danas su zapečaćena i ne osjete poruku jasnu koja im je poslata prije više od 1400 godina. Mnoga srca su bolesna, a lijek ne žele da prime. Mnoga srca su okorjela, a ne žele da omekšaju. Mnoga srca su zahrđala, a ne žele da se očiste. Mnoga srca su u mraku, a ne žele svjetlo. Samo čovjek, taj mrav sićušni na zemlji, opire se i ne želi da primi ono što mu je njegov Gospodar poslao preko Muhammeda a.s., ne želi uputu, ne želi lijek, ne želi svjetlo, ne želi spas i na ovom i na budućem svijetu. Uzvišeni dž.š. u Kur'anu kaže: „Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.“ (El-Hašr-21.)

Problem kod mnogih ljudi je što ne shvataju smisao objave Kur’ana, a samim tim i njegovo mjesto i ulogu u životu čovjeka dok živi na dunjaluku. Naš Poslanik, a.s., je pokušao da objasni ashabima, ali i svim ljudima do Sudnjeg dana važnost i sadržaj Kur’ana, pa tako u jednom hadisu stoji:

Read more...

OSOBINE VJERNIKA

Hvala i zahvala Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Koji nam naša hrđava djela prašta, a dobra djela uvećava. A neka je salavat i selam na Njegovog miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve iskrene sljedbenike puta Istine.

Kaže Allah dž.š. u časnom Kur'anu:

"I nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju — a Allah voli one koji dobra djela čine: i za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole — a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? — i koji svjesno u grijehu ne ustraju. Njih čeka nagrada — oprost od Gospodara njihova i džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili!" (Alu Imran, 133‐137)

 "Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi; On, uistinu, ne voli one koji nepravdu čine" (Eš‐Šura, 40)

"Neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti"? A Allah prašta i samilostan je." (En‐Nur, 22)

Draga braćo.

Jedna od istina koje srećemo na putu odgoja duše je i ta da je čovjek grešnik, da je sklonost griješenju sastavni dio njegove prirode. Međutim, Allah dž.š. je obavezao čovjeka da ukoliko pogriješi, treba pokajanjem da se dozove svijesti. Muhammed s.a.w.s. nas podučava kako i na koji način da budemo od onih sa kojima će Allah dž.š. biti zadovoljan, kako da budemo od skupine vjernika koji traže Allahovo dž.š. zadovoljstvo, kojim osobinama da se okitimo da bi bili od onih kojima će Allah dž.š. preći preko hrđavih djela.

Read more...